22/01/2015

La incineradora de residus urbans no suposa un risc addicional per la població de les rodalies

La incineradora de residus urbans no suposa un risc addicional per la població de les rodalies. El Laboratori de Toxicologia i Salut Ambiental de la URV ha renovat el conveni amb SIRUSA, per avaluar els riscs potencials de les emissions de dioxines i metalls pesants

La sala de juntes del Rectorat de la URV, a Tarragona, ha estat l’escenari de la signatura d’un contracte per efectuar el projecte de recerca i el desenvolupament sobre: Avaluació dels riscos per a la salut humana per exposició a metalls, dioxines i dibenzofurans a l’àrea d’influència de la Incineradora de Residus Urbans del Camp de Tarragona, durant el període 2015-2018, per un import de 28.125 €/any.

El rector de la URV, Josep Anton Ferré, en qualitat de president de la Fundació de la URV; el president de la S.A. Servei de Incineració dels Residus Urbans (SIRUSA), Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona; i el director del Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental de la URV, Josep Lluís Domingo, han signat aquest nou contracte que suposa una continuïtat dels treballs iniciats l’any 1996.

El Dr. Josep Lluís Domingo ha presentat els resultats dels treballs efectuats en el període 2012-2014 pel Laboratori, integrats, però, en el històric des de l’inici, quan l’any 1996 es va emprendre un pla de seguiment dels riscos ambientals i per a la salut humana derivats de les emissions de metalls i dioxines (PCDD/Fs) a les rodalies de la planta incineradora.

En aquell estudi primer es van identificar com monitors ambientals herbes i sòls. En períodes successius es van dur a terme diverses fases (2002-2005, 2006-2011) i en la quarta fase, període 2012-2014, es va introduir també l’aire com a monitor ambiental complementari.

A tall de conclusions, s’afirma que els nivells ambientals de metalls i PCDD/Fs són força baixos, en comparació amb els observats en altres zones de característiques similars i/o properes a altres incineradores de residus sòlids urbans o residus industrials.

L’avaluació dels riscos per a la salut humana indica que l’activitat de la planta incineradora no suposa un risc addicional, ja sigui cancerigen o no cancerigen, per a la població resident a les rodalies, pel que fa als contaminats avaluats (metalls i PCDD/Fs). La ingesta dietètica continua essent la principal via d’exposició, amb contribucions superiors al 98% per a la majoria d’aquests contaminants.

Els estudis realitzats des de 1996 mostren una tendència a la millora ambiental a l’entorn de la planta de valorització energètica dels residus urbans. La mesura continuada en 32 punts de la contaminació per metalls, dioxines i furans no ha superat mai els valors exigits en la legislació.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*