06/06/2019

L’empresa d’enginyeria Dynatec ofereix 40 llocs de formació amb possibilitat de tenir un lloc de treball

La feina consisteix a modelitzar plantes industrials en 3D

L’empresa Dynatec, que ofereix serveis d’enginyeria a la indústria, busca 40 persones recent graduades en enginyeria industrial, mecànica, química o de processos i coneixements avançats d’eines de disseny. Vol incorporar-les a un programa de formació de modelització de plantes industrials, després del qual optarien a un lloc de treball temporal amb la possibilitat d’integrar-se a la plantilla de manera indefinida al cap de dos anys.

La formació comença el 26 de juny i consisteix en 72 hores lectives i 88 hores d’aprenentatge del programari CAD en 3D, de disseny per ordinador. Aquest període no és remunerat, si bé en acabar, les persones formades que superin el nivell requerit ocuparien un lloc de treball d’un mínim de 6 mesos.

L’empresa preveu un auge de la demanda de modelització de plantes industrials (elaboració de plànols de les plantes en 3D) a la zona de Tarragona, que permet actualitzar els plànols de manera fidel a la realitat. Això permet optimitzar els processos i fer millores basades en informació precisa. És per això que el perfil que necessiten és de l’àmbit de l’enginyeria però també valoraran persones de l’àmbit del disseny.

Per optar a la formació cal enviar el currículum al correu electrònic catherine@dynatec.es.

Print Friendly, PDF & Email