19/01/2016

L’empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut i la URV col·laboren en la docència i la recerca sociosanitàries

A través d’un concert hospitalari, s’estableix i es regularitza la formació i les pràctiques dels estudiants de Ciències de la salut dins les activitats sociosanitàries de GiPSS. L'Hospital sociosanitari del Francolí a Tarragona esdevé hospital associat a la URV

El rector Josep Anton Ferré i el president de GiPSS Josep Ramon Fuentes (a la dreta), en el moment de signar el conveni.

L’empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS), representada pel seu president, Josep Ramon Fuentes, i la Universitat Rovira i Virgili, representada pel rector, Josep Anton Ferré, han signat un concert hospitalari a través d’un conveni específic de col·laboració el divendres, 15 de gener al rectorat.

En l’acte han estat presents el gerent de GiPPS, Pere Àngel Montserrat, el director assistencial Albert Pons, i el delegat territorial de Salut de la Generalitat i gerent de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, Josep Mercadé. Per part de la URV, ha assistit la vicerectora d’Avaluació de la Qualitat, Montserrat Giralt.

GiPSS desplega la seva activitat en l’àmbit de l’atenció sociosanitària, en el programa d’atenció domiciliària PADES, en unitats funcionals interdisciplinàries geriàtrica i pal·liativa, en rehabilitació extrahospitalària, atenció continuada i urgències i emergències; en atenció i seguiment de les drogodependències, i valoració i orientació de la discapacitat i de la dependència, a diferents punts de la demarcació de Tarragona.

En l’acord s’estableix la utilització conjunta de tota aquesta estructura assistencial en la docència de grau i postgrau dels futurs professionals sanitaris, per complir les disposicions legals de l’àmbit de formació en ciències de la salut. L’Hospital sociosanitari del Francolí a Tarragona és hospital associat a la URV, ja que a els estudiants fan pràctiques en alguns dels seus serveis.

Els firmants del conveni, amb representants de GiPSS i la URV presents en l'acte.
Els firmants del conveni, amb representants de GiPSS, de Salut de la Generalitat i la URV presents en l’acte.

L’objectiu del conveni és, doncs, utilitzar al màxim els serveis hospitalaris sociosanitaris, els d’atenció ambulatòria i els recursos humans i materials, en la docència universitària dels diversos ensenyaments sanitaris, per afavorir-ne l’actualització i la millora continua de la qualitat. Així, cada any es formen i hi fan pràctiques més d’un centenar d’estudiants de Medicina, Fisioteràpia, Nutrició Humana i Dietètica i Infermeria de la URV.

Es vol també potenciar la recerca, coordinant les activitats de la URV amb els diferents serveis assistencials de GiPSS per tal d’aconseguir la millor utilització dels recursos humans i materials i estimular les vocacions investigadores. En el conveni s’assenyalen les places docents i assistencials vinculades a GiPSS, del professorat associat mèdic de la URV amb plaça assistencial.

El conveni té una duració de cinc anys, i tant GiPSS com la URV hi volen incloure, en el futur, els ensenyaments d’àmbit sanitari que es puguin implantar a la URV. Ambdues entitats ja treballen conjuntament des de l’any 2005, en què es va signar un acord marc de col·laboració.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*