08/09/2017

Les emissions de CO2eq  de la URV s’han reduït en un 10% des de 2005

L'objectiu del Pla de medi ambient per al 2020 és disminuir la producció de Gasos d'Efecte Hivernacle en un 20%

Cotxes estacionats a l'aparcament del campus Sescelades.

Les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH) de la URV han disminuït fins les 13.395 tones de CO2eq el 2016, de manera que s’ha recuperat la tendència que es va interrompre el 2015. Així, l’emissió de diòxid de carboni ja s’ha reduït en un 9,9% respecte del 2005, l’any en què es van començar a monitoritzar les emissions.La reducció dels GEH és l’objectiu central del Pla de medi ambient de la Universitat, que pretén arribar a la xifra d’11.905 tones de CO2eq al 2020, una davallada del 20% en les emissions respecte del 2005.

Pes relatiu de les fonts d’emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle a la URV l’any 2016.

La mobilitat dels membres de la comunitat universitària, un total de 16.300 persones, és la principal font de les emissions. Malgrat la reducció global, les emissions de GEH causades pels desplaçaments incrementen en un punt percentual respecte del 2005. En canvi, s’han reduït les emissions en la utilització dels vehicles propis de la Universitat en un 22% des de 2005 com a conseqüència dels criteris de selecció de vehicles i d’optimització de rutes.

El fet de disposar de més edificis des de 2005, en canvi, ha condicionat el consum de gas per climatització, que és la tercera font d’emissions (el 5,4% del total). Això ha fet que si bé en els darrers anys hi ha una lleugera tendència descendent, les emissions derivades del consum de gas al 2016 són el 40% superiors a fa onze anys.

La segona font d’emissions de CO2eq és el consum d’electricitat, el qual ha assolit el seu mínim des de l’any 2005 amb 12.315 MWh/any. Aquesta xifra suposa una variació de 0,3 punts percentuals en el consum elèctric des del primer any de recompte, malgrat l’entrada en servei de nous edificis, que han fet incrementar la superfície de la URV en un 18%. A més, la variació del consum elèctric ha repercutit en una reducció global de les emissions de GEH del 36% entre 2005 i 2016, gràcies, principalment, a la reducció de l’ús de combustibles fòssils a l’hora de produir energia.

Per últim, s’ha reduït el consum d’aigua en un 28% el darrer any, situant-lo en una xifra pràcticament idèntica al consum de 2005, de manera que les emissions de GEH derivades de l’ús de l’aigua han disminuït un 36% entre 2005 i 2016.

Més informació: documents relacionats amb el desenvolupament del Pla de medi ambient

 

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*