23/11/2016

Les questions econòmiques, causa principal de les sol·licituds adreçades al Síndic

Josep Canicio, Síndic de Greuges de la Universitat, ha presentat l'Informe 2015-16 al Claustre del 23 de novembre. Els estudiants han estat els que majoritàriament s'hi han adreçat, amb peticions d'orientació i queixes relacionades amb questions econòmiques. En aquest exercici s'han reduït les sol·licituds formulades per la comunitat universitària

De les 34 sol·licituds rebudes pel Síndic, que sumen sol·licituds d’atenció i orientació i queixes, el 32,35% fa referència a situacions amb rellevància econòmica directa: import de les matrícules, renúncia a assignatures, denegació o dificultat d’accés a les beques, o impossibilitat d’expedició de certificats i títols si es tenen quantitats pendents de pagament. El 26,47% és de caràcter acadèmic, com revisió d’avaluacions o pràctiques externes; el 23,52% és de tipus administratiu i l’11,78% es deriva del tracte interpersonal i les condicions de treball; i un 5,88% són les relacionades amb el funcionament genèric de la Universitat.

Del total de sol·licituds, 26, que suposen el 76,47%, les han formulat els estudiants: 7 el PDI, que representen el 20,59%, i una, que ha presentat el PAS, que és el 2,94% del total. Del total d’actuacions fetes a instàncies dels tres estaments, el 55,88% les han impulsat dones, el 41,18% homes i el 2,94% han estat col·lectives.

Josep Canicio ha explicat en el Claustre que l’índex de resultat satisfactori, quan s’ha plantejat a les diferents instàncies universitàries la petició de la persona que es queixa, ha estat del 75%. Quant a la reducció de sol·licituds, de 63 en el curs 2014-15 a 34 en el curs 2015-16, el Síndic ha apuntat diferents possibles causes. N’hi ha de caràcter negatiu, com el desconeixement encara existent entre l’estudiantat de l’existència de la Sindicatura de Greuges de la URV, o la prevenció que tenen els estaments de fer públic un problema, perdent la privacitat o per por a possibles conseqüències negatives. De caràcter positiu, un accés fàcil a les instàncies oportunes perquè els canals oberts cada vegada funcionen millor; i que quan una disfunció es repeteix, al final s’adopta una solució.

Josep Canicio ha retut comptes també de les activitats institucionals realitzades com la participació en reunions de Síndics de la Xarxa Vives d’Universitats, de Síndics de les Universitats Catalanes i de les Illes Balears, o de la Confederació Estatal de Defensors Universitaris, entre moltes altres. La trobada de 2017 de Síndics de la Xarxa Vives es farà a la URV.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*