25/06/2020

Les unitats d’igualtat insten les universitats a apostar per una conciliació corresponsable per al teletreball

La Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària publica una guia de bones pràctiques perquè les universitats adaptin la normativa i proritzin les necessitats de conciliació en temps de COVID-19

Diversos estudis evidencien que s'han intensificat les cures de dependents: persones grans, amb discapacitat, menors o amb una malaltia greu. FOTO: Tatiana Syrikova a Pexels.

La Xarxa d’Unitats d’Igualtat de Gènere per a l’Excel·lència Universitària (RUIGEU), de la qual forma part l’Observatori de la Igualtat de la URV, ha publicat la guia de bones pràctiques Teletrabajo y conciliación corresponsable en tiempos de COVID-19. La publicació s’adreça a les universitats i ofereix recomanacions i mesures per prevenir desigualtats i asimetries de gènere, que l’actual pandèmia està agreujant.

Una de les qüestions que han emergit en aquesta pandèmia és l’estrès addicional que està suposant per a les persones amb responsabilitats familiars, assumides amb més freqüència per les dones. Diversos estudis evidencien que s’han intensificat les cures de dependents: persones grans, amb discapacitat, menors o amb una malaltia greu, tot això en concurrència amb el telestudi de filles i fills a casa.

En aquest sentit, RUIGEU, que aplega les unitats d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de 52 universitats espanyoles, presenta unes recomanacions perquè el teletreball respongui a una conciliació corresponsable en l’àmbit universitari. La corresponsabilitat de la conciliació implica que les responsabilitats s’han de compartir entre les parelles i en el si de les famílies, però també que són responsables de la conciliació la Universitat i les administracions públiques i que les xarxes de suport extenses també poden contribuir-hi.

Les recomanacions per prevenir desigualtats

La guia posa un èmfasi especial en les responsabilitats institucionals, enteses com a part de la corresponsabilitat, i proposa recomanacions que podrien o haurien d’adoptar tant les universitats com les diferents administracions públiques d’àmbit territorial (estatal, autonòmic i local).

Com a recomanacions generals, aquesta guia posa l’accent en crear un entorn professional basat en la confiança mútua, no en el control; en garantir la desconnexió digital, i en oferir suport psicològic.

La guia preveu la conveniència d’adequar la normativa amb mesures com permisos excepcionals en un context excepcional, determinar franges horàries laborals específiques per als que tinguin familiars a càrrec, i també recomana pautes per organitzar reunions, amb acord previ de l’horari i la possibilitat de participació virtual.

Algunes de les iniciatives dissenyades per al Personal Docent i Investigador fan referència a l’avaluació de la tasca investigadora, en aquest cas establint criteris de ponderació per als que hagin tingut o tinguin responsabilitats de cures.

La guia es fixa igualment en l’estudiantat de la Universitat i fixa l’eventualitat de reconèixer-lo a temps parcial en certes circumstàncies laborals o familiars sobrevingudes en l’actual context excepcional de COVID-19. Ajornar el pagament de les taxes, flexibilitzar terminis en lliuraments de treballs de fi d’estudis i facilitar el préstec de dispositius electrònics són altres iniciatives destacades.

També conté recomanacions perquè les universitats fomentin en les empreses que els presten serveis la necessitat de tenir cura del seu personal amb més exposició al risc i més exigències d’acompliment per raons d’higiene i seguretat.

Finalment, la guia sol·licita la implicació corresponsable de les administracions estatal, autonòmica i local, amb mesures de conciliació com l’establiment de criteris de ponderació que neutralitzin els efectes negatius que suposa en la carrera acadèmica assumir responsabilitats de cures o ampliar les beques per a estudis universitaris, i evitar així l’abandonament dels que s’han vist empobrits per aquesta nova crisi.

El treball ha estat liderat per les unitats d’Igualtat de la Universitat que coordina el subgrup de polítiques de conciliació corresponsable de la CRUE i de la Universitat coordinadora de la Xarxa. Els professors de la URV Víctor Merino, Inma Pastor, Laura Román i Neus Oliveras han participat en les sessions de debat de la guia.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*