30/11/2018

L’ETSE col·labora amb l’Escola Saavedra de Tarragona en un projecte d’innovació educativa

La iniciativa "Magnet, aliances per a l'èxit educatiu" promou la unió d'escoles amb institucions d'excel·lència per desenvolupar projectes docents de qualitat

Reunió de mestres per reflexionar com volien que fos l'escola Saavedra l'any 2021.
Reunió de mestres per reflexionar com volien que fos l'escola Saavedra l'any 2021.

Desenvolupar un projecte educatiu innovador i de qualitat que s’acabi convertint en una referència al territori és un dels objectius del projecte “Magnet, aliances per a l’èxit educatiu”, en el que s’han involucrat l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) i l’Escola Saavedra de Tarragona. Els dos centres han començat a col·laborar en conjuntament en aquest projecte de tres anys de durada, que promou l’aliança d’un centre educatiu amb una institució d’excel·lència en un camp del coneixement específic. La iniciativa està impulsada per la Fundació Jaume Bofill, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB, en el que també hi col·labora l’Ajuntament de Tarragona.

La filosofia del programa Magnet és donar una oportunitat a les escoles per oferir un aprenentatge adaptat a les necessitats formatives de l’alumnat en la societat actual, implementant noves metodologies de treball. Amb una formació i acompanyament constants i amb l’aliança amb un institució de prestigi, el centre educatiu avança cap a un enfocament multidisciplinari i un aprenentatge significatiu, que situa l’alumne al centre.

L’Escola Saavedra, que des dels darrers anys ha començat a desenvolupar activitats de robòtica i tecnologia, ha vist com una gran oportunitat participar en aquest programa en aliança amb l’ETSE , per tal de fer de la tecnologia l’eix d’innovació educativa del centre educatiu. La formació que li ofereix el programa li permetrà treballar les competències del s XXI a partir d’aquest eix i desenvolupar metodologies relacionades a l’aprenentatge STEAM (que engloba les ciències, les matemàtiques, la tecnologia, l’enginyeria i l’art).

El 20 de novembre personal de l'ETSE va fer un taller amb l'escola sobre robots.
El 20 de novembre personal de l’ETSE van fer tallers amb els mestres de l’escola sobre robots.

Els dos centres van mantenir una primera reunió el 20 de novembre passat en la que es van fer diferents tallers amb representants de l’ETSE implicats en el projecte i els membres del claustre de l’Escola Saavedra. En aquesta primera trobada es van tractar diversos temes com Micro:bit, Arduino, mBlock, impressió 3D, seguretat i empremta digital, App Inventor, GDGKids, GameLab, Lego Mindstorms i First Lego League.

Fruit d’aquesta aliança, s’espera que l’escola pugui desenvolupar un projecte educatiu innovador i de qualitat, que tingui magnetisme i que es converteixi en un projecte de referència en el territori, tant per les famílies com per la comunitat educativa. El programa està inspirat en les Magnet Schools dels Estats Units, que funcionen des dels anys setanta.

L’Escola Saavedra és una de les dues escoles de Tarragona que participen en aquesta iniciativa. L’altra és l’escola Pau Delclòs, que té el suport de l’Institut Català d’Investigació Química i la ciència com a centre del seu programa d’innovació educativa.

El creixement del programa Magnet

Aquest programa es va fer de forma pilot en 6 centres educatius i es va constatar que  té efectes molt positius pel que fa al desenvolupament d’estratègies educatives innovadores, la cohesió dels equips docents, i les expectatives de l’alumnat i les seves famílies; i que pot enfortir els projectes dels centres educatius fent que siguin projectes de referència en el seu entorn.

El programa va créixer el curs passat en 9 centres educatius que van començar una aliança amb una institució de referència, i aquest curs s’incorporen 15 centres més, 3 de la demarcació de Tarragona (2 a Tarragona ciutat i l’escola Marià Fortuny a Reus). L’objectiu és que el programa s’ampliï fins arribar a les 45 aliances magnet al 2020. Aquest creixement respon a l’interès de les diverses administracions i entitats implicades per impulsar l’equitat i la innovació en els centres educatius i crear escoles i instituts de referència que siguin atractius per a una gran diversitat de famílies.

Print Friendly, PDF & Email