20/06/2018

Marta Nel-lo és reelegida degana de la Facultat de Turisme i Geografia

L'equip deganal es proposa enfortir la vinculació dels estudiants i els alumni amb la Facultat i complementar l'oferta formativa amb noves propostes d'especialització

Marta Nel-lo serà degana de la Facultat de Geografia i Turisme durant quatre anys més després que fos reelegida el 15 de juny pels facultatius del centre. La Junta de Facultat, actualment formada per 24 membres, va emetre 17 vots a favor de la candidatura de Nel-lo i un vot en blanc. D’aquesta manera la degana reedita el càrrec que ocupa des que va ser escollida al juny de 2014.

Nel-lo és professora agregada al Departament de Geografia, membre del Grup de Recerca d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET) i coordinadora del la Xarxa Internacional d’Investigadors en Turisme, Cooperació i Desenvolupament (COODTUR). Les seves principals línies de recerca són el turisme, el desenvolupament, Amèrica Llatina, i els espais protegits. 

El nou equip deganal l’integren Enric Aguilar com a secretari; Jesús Angla, vicedegà; Coia Domingo, responsable d’Ensenyament del grau de Gestió en Turisme i Hoteleria i del grau de Turisme; i Jordi Blay, responsable d’Ensenyament del grau de Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat i del grau de Geografia i Ordenació del Territori.

Per als propers quatre anys, la direcció del centre ha plantejat una sèrie de mesures estructurades en sis eixos de treball. Entre d’altres, en l’àmbit de la docència es proposen vetllar per una bona posada en marxa de la nova oferta formativa i complementar-la amb noves propostes de formació específica que permetin completar un programa d’aprenentatge amb llarg de la vida. En l’àmbit dels estudiants, treballaran per enfortir la vinculació dels estudiants i exestudiants amb la Facultat i potenciar la participació dels estudiants en la seva governança.

Pel que fa al personal, es preveu facilitar la mobilitat del PAS i PDI i millorar la gestió de l’acollida del nou professorat. En l’àmbit de la internacionalització i relacions institucionals es vol potenciar la mobilitat internacional d’estudiants, PAS i PDI i ampliar els convenis de mobilitat, així com també apropar la Facultat a la societat i, especialment, als centres de secundària. Pel que fa a la comunicació, s’espera potenciar la visibilitat de la Facultat.

Per últim, en allò relatiu a l’organització, es treballarà per afavorir la interacció entre departaments per a la docència de graus i màsters i treballar per trobar noves formes de finançament.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*