20/11/2018

Més de la meitat dels problemes plantejats al Síndic són de caràcter acadèmic

El Síndic de Greuges de la URV recomana explorar mètodes alternatius de resolució de conflictes un cop es tanca la via administrativa a la Universitat

Josep Canicio, Síndic de Greuges de la URV, durant la presentació de l'informe del curs 2016-17.

El Síndic de Greuges de la Universitat, Josep Canicio, ha presentat al Claustre d’avui 20 de novembre l’informe de les actuacions fetes durant el curs 2017-18. Els estudiants són l’estament que més s’adreça al síndic: de les 47 actuacions, 37 les han sol·licitats estudiants, 6 el Personal Docent i Investigador (PDI) i 1 el PAS (Personal d’Administració i Serveis); 2 han estat fetes d’ofici i una provenia de fora de la comunitat universitària però podia afectar-hi. En conseqüència, la major part de problemes plantejats al síndic (el 59,57%) tenen relació amb la revisió d’avaluacions, les pràctiques externes, l’organització docent o la supressió d’optatives, entre d’altres.

A més de les actuacions de caràcter acadèmic, el segon gran bloc són les de caràcter directament econòmic. Així el 14,89% tenen a veure amb l’import de les matrícules, la renúncia a assignatures o cancel·lacions de matrícules. Si bé la proporció de queixes per motivació econòmica ha disminuït en els darrers anys, el Síndic explica que “n’hi ha moltes més que no estan directament relacionades amb qüestions econòmiques però tenen una innegable transcendència en aquest àmbit”. És el cas de les de caràcter acadèmic perquè “afecten el cost de l’ensenyament”.

Pel que fa a la resta d’actuacions, el 10,64% són derivades de la valoració de la tasca professional i les condicions de treball; el 6,39% són administratives o tècniques; el 2,13% són relacionades amb la propietat intel·lectual, i el 6,39% són d’altres que no poden englobar-se en aquestes categories.

Explorar mètodes alternatius de resolució de conflictes

A més de donar compte de l’activitat, Josep Canício ha fet una sèrie de recomanacions. Considera que donat que només es pot acudir al recurs contenciós administratiu un cop es tanca la via administrativa a la Universitat, caldria estudiar noves fórmules aplicables a l’àmbit universitari dels “mètodes alternatius de resolució de conflictes”, com ara la mediació o l’arbitratge. D’aquesta manera es trencaria la barrera que suposa el recurs contenciós administratiu.

Com en altres ocasions, el Síndic constata el desconeixement d’aquesta figura entre la comunitat universitària. També reitera, en l’Informe 2017-18, la prevenció que moltes persones tenen a l’hora d’adreçar-se a la Sindicatura perquè “pensen en eventuals conseqüències negatives”. En els casos en que no es pot mantenir l’anonimat, “en ocasions ens trobem que hi ha un desistiment de la persona que reclama perquè no vol perdre la seguretat de l’anonimat per por a veure’s perjudicada”, conclou. Per això ha remarcat que la figura del síndic es basa en tres valors: la independència, la confidencialitat i la imparcialitat.

L’informe complet del Síndic de Greuges de la URV es pot consultar aquí.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*