08/03/2022 Opinió

Marina Vives Cabré, tècnica d'Internacionalització a casa i COIL a la URV

Aurora amplia les oportunitats d’aprenentatge col·laboratiu en línia per a estudiants i professorat

La URV ha organitzat la primera fira virtual d’Aprenentatge Col·laboratiu Internacional en Línia (COIL) per al professorat de la xarxa Aurora que vol introduir la metodologia i internacionalitzar les seves assignatures

Estudiants de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia, amb la professora Conxa Torres, participen en la primera sessió plenària duta a terme amb la Universidad Tecnológica de Monterrey el març de 2020.

El COIL (Collaborative Online International Learning), també conegut en anglès com a “Virtual Exchange” (intercanvi virtual), és una metodologia d’ensenyament i aprenentatge que posa en contacte dues classes d’universitats de països i entorns culturals diferents. Les activitats COIL es basen en la col·laboració, com el seu nom indica, ja que els docents d’ambdues universitats dissenyen primer la tasca que els estudiants treballaran de manera conjunta i, posteriorment, els estudiants treballen en equips mixtos per dur-la a terme en un temps determinat.

La interacció COIL és virtual i té lloc a través d’Internet, cosa que permet una gran flexibilitat en la comunicació: es pot produir de manera sincrònica, mitjançant per exemple, videoconferències; o de manera asíncrona, utilitzant taules de discussió, documents compartits o intercanvis de correu electrònic. Les activitats COIL no requereixen, doncs, de l’ús de cap plataforma, programari o sistema de gestió d’aprenentatge determinat.

Com que COIL s’emmarca dins d’una assignatura, sol durar entre 4 i 10 setmanes. Comença amb activitats que permeten trencar en gel entre els participants, seguides de l’activitat col·laborativa, i finalitzen amb una sessió que permet compartir resultats, impressions i aprenentatges. Els professors estan al costat dels estudiants al llarg de l’experiència COIL, orientant-los també en la comunicació intercultural. Al final d’aquestes setmanes, cada professor puntua els alumnes dins la seva pròpia assignatura.

A la Universitat Rovira i Virgili estem posant en pràctica aquesta metodologia des del curs 2019-20 i s’ha implementat i desenvolupat gràcies a un clar suport institucional, que es tradueix en cursos de formació i capacitació per al professorat interessat, suport per al disseny de l’activitat i la cerca de socis, i assessorament i seguiment del professorat que ja fa temps que ho posa en pràctica. En aquest sentit, COIL s’emmarca una estratègia que promou la internacionalització “a casa” (tot allò que podem fer per tenir una universitat més “internacional” o global sense forçosament passar per un increment de la mobilitat).

La convicció que el COIL és una bona eina per a internacionalitzar encara més les nostres institucions és ferma, i per aquest motiu la URV va promoure i organitzar la primera fira virtual COIL d’Aurora, que al 17 de febrer va reunir 35 docents per cercar un potencial soci amb qui iniciar una col·laboració COIL. És només un exemple que demostra que el consorci té un gran potencial per al desenvolupament dels intercanvis, la interacció i l’enriquiment mutu, també a distància.

La valoració i respostes que hem rebut d’aquesta primera fira és molt positiva, i seguirem treballant perquè sigui la primera llavor d’una futura xarxa de professors que facin COIL dins d’Aurora, amb múltiples encreuaments de docents, de diverses disciplines i orígens, que utilitzin aquesta metodologia. D’aquesta manera no només internacionalitzaran el seu currículum, sinó també les seves pròpies competències i les dels seus estudiants.

Treballarem per celebrar més fires com aquesta perquè cada vegada més professors puguin posar-se en contacte. Però mentrestant, el professorat de la URV interessat en buscar soci dins Aurora pot contactar amb coil@urv.cat i l’ajudarem en aquesta cerca.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*