10/07/2019

Premiat un projecte que millora les competències dels estudiants d’Enginyeria Informàtica en desenvolupar programari

Milloren la qualitat de la programació i l'organització del treball i tenen una visió més pràctica del rol de direcció de projectes

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de la URV ha implementat els darrers quatre anys una metodologia docent al grau d’Enginyeria Informàtica que ha permès millorar les competències dels estudiants a l’hora de dissenyar i desenvolupar programari. L’experiència, que es va presentar a les XXV Jornades sobre l’Ensenyament Universitari de la Informàtica, ha guanyat el premi al millor article d’aquesta conferència, que atorga la Societat d’Enginyeria de Software i Tecnologies de Desenvolupament de Software.

Des de segon fins a quart curs del grau, els estudiants desenvolupen un mateix projecte de software, fent un rol diferent a cada curs: desenvolupador a segon, dissenyador a tercer i director l’últim any. Els estudiants de quart exerceixen de directors dels projectes de segon, planificant, distribuïnt les tasques i coordinant els equips dels més joves, que han de desenvolupar el software. Els de tercer han de treballar l’anàlisi de requisits i el disseny. D’aquesta manera tots els estudiants exerceixen tots els rols.

A partir dels resultats acadèmics i d’enquestes d’opinió, el professorat ha analitzat l’impacte de la metodologia que s’utilitza a les pràctiques de tres assignatures obligatòries de cadascun dels cursos. Els estudiants mostren una millora en les capacitats treballades a les assignatures: la qualitat de la programació, l’organització del treball i l’acompliment de terminis, i una visió molt més pràctica del rol de director. A més a més, el fet d’integrar els treballs de diferents cursos ajuda els estudiants a tenir una visió més completa dels estudis i interrelacionar els continguts de les assignatures.

El professorat del grau d’Enginyeria Informàtica guanyador del premi de les XXV Jornades sobre l’Ensenyament Universitari de la Informàtica.

El professorat, Maria Ferré, Carlos García-Barroso, Montse García-Famoso, David Sánchez i Aida Valls, va decidir implementar aquesta metodologia per preparar els estudiants per la complexitat dels projectes de programari, ja que la productivitat tendeix a ser baixa i requereix una planificació, estimació de costos i gestió del desenvolupament molt curoses. El de dissenyador i desenvolupador de software són els perfils informàtics amb més demanda al mercat laboral.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*