27/06/2022

El romanent de 2021 es destinarà a equipament docent, pressupostos participatius dels estudiants i associacions de la Universitat

El Consell de Govern ha aprovat la posada en marxa del teletreball a la URV

Equipament en una de les aules de l'ETSE.

La URV ha tancat el pressupost de 2021 amb un romanent genèric de 122.886 euros, que es destinarà a equipament docent, pressupostos participatius i associacions universitàries. Així ho ha aprovat el Consell de Govern d’aquest 27 de juny, on s’ha presentat l’auditoria favorable dels comptes anuals de 2021.

Més concretament, el romanent genèric es distribuirà en tres partides: 61.947 euros per a equipament docent, incrementant així la dotació del programa de cofinançament d’equipament docent perquè els centres assumeixin una part menor del cost; 50.000 euros seran per als pressupostos participatius compromesos pel nou equip de govern, en què els estudiants decidiran a quins projectes preestablerts es destinaran aquests diners, i 10.993 euros seran per a associacions de la comunitat URV.

Aquest romanent prové d’uns ingressos superiors als pressupostats i de despesa no executada. Pel que fa als ingressos, l’increment prové sobretot per la transferència ordinària de la Generalitat: si bé la subvenció rebuda es va ajustar al pressupost, va haver-hi un augment per la compensació de la reducció de taxes d’aquest curs 2021-22 i una compensació dels increments retributius del personal l’any 2021. A més a més, els ingressos de matrícula del curs 2021-22 també van ser majors que l’any anterior.

Pel que fa a les despeses, s’ha executat tot el pressupost sense poder deixar afectada la partida de fons addicionals pendents de pagar a final de 2021 corresponents al PAS, que s’han dotat del superàvit primari. Les despeses estructurals de funcionament, com ara la neteja, seguretat o consum d’energia elèctrica, s’han executat en un 95,3% del pressupostat. I pel que fa a les despeses corrents de funcionament, també hi ha hagut una menor despesa executada.

Posada en marxa del teletreball

Després de l’aprovació de l’acord marc per fomentar un model de treball del PAS mixt (presencial i a distància) en el darrer Consell de Govern, en el d’aquest dilluns ja s’ha aprovat la posada en marxa del teletreball. Aquesta modalitat serà voluntària i reversible i s’estructurarà de forma que es garanteixi l’atenció presencial. Per acollir-s’hi, caldrà, entre altres qüestions, que les tasques es puguin desenvolupar de forma no presencial, superar la formació prevista per al teletreball, i disposar dels mitjans tècnics i connexió a Internet. El PAS podrà fer entre una i tres jornades de treball en aquesta modalitat, i cada unitat podrà fixar un dia setmanal de presència obligatòria per a tots els treballadors.

Les bases per acollir-se al teletreball es publicaran en un termini màxim de sis mesos i un cop fetes les sol·licituds, gerència les revisarà, publicarà la llista d’admesos i exclosos i posarà a disposició dels caps de les unitats les sol·licituds admeses perquè elaborin una proposta de teletreball. Els treballadors hauran d’elaborar també un pla personal de treball amb la relació de tasques, objectius i sistema de mesura de les activitats teletreballables. El document aprovat també estableix el dret a la desconnexió digital i que la Universitat proporcionarà i mantindrà els mitjans tecnològics per teletreballar.

Creació de la figura de comissionat

En la mateixa sessió s’ha aprovat la modificació de la Normativa de reconeixement al personal docent i investigador per a la dedicació de càrrecs i responsabilitats per crear la figura del comissionat o comissionada amb una retribució equiparable a vicerector com a màxim, de forma proporcional en funció de les competències que li assigni el rector o rectora, així com i una reducció docent i l’atribució de punts per càrrec de gestió. Actualment no existeix aquesta figura i els membres de l’equip de govern eren fins ara vicerectors i adjunts al rector.

Personal d’Administració i Serveis per a l’ensenyament d’Infermeria a Vilafranca

El Consell de Govern també ha aprovat la creació de dues places de personal d’administració i serveis que donaran servei als estudis d’Infermeria a l’Alt Penedès, una de les quals serà compartida amb la seu Baix Penedès. És previst que el curs 2022-23 la Facultat d’Infermeria de la URV comenci a impartir el grau d’Infermeria a Vilafranca del Penedès, amb una oferta de 40 places. Se sumen a les que ja s’ofereixen a la seu Baix Penedès (El Vendrell), campus Catalunya (Tarragona), i campus Terres de l’Ebre (Tortosa) i formen part de l’increment de 611 noves places d’aquest ensenyament que diferents universitats oferiran el proper curs a tot Catalunya.

Per últim, també s’ha aprovat la designació nous membres de la comunitat universitària per al Consell Social i les comissions de Política Ambiental; Política Acadèmia i Docència; Política Científica i de Transferència; Prevenció de Riscos Laborals, Recursos Humans, Estudiants i Comunitat Universitària. I s’ha informat dels nous membres en set comissions més.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*