26/05/2015

Tarragona destaca en el mapa mundial d’excel·lència científica que elabora la societat alemanya Max Planck

La Max Planck Society ha publicat un mapa mundial de l’excel·lència científica per àrees del coneixement. Tarragona apareix en aquest mapa gràcies a les aportacions de la Universitat Rovira i Virgili (URV), en els àmbits de Química i Medicina, i de l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), en Química. El mapa, que analitza el període 2007-2011, té en compte paràmetres com els articles científics més citats i aquells publicats en revistes acadèmiques de rellevància

Durant el període analitzat, la Universitat Rovira i Virgili va publicar 712 articles en l’àmbit de Química, dels quals un 15,8 % s’han situat entre el 10 % d’articles més citats en la seva àrea i any de publicació (Best Paper Rate). Això situa la URV com a segona universitat espanyola, i la quarta institució si es tenen en compte la resta d’institucions de recerca. Pel que fa a l’ICIQ, ha publicat 546 articles amb una Best Paper Rate del 35,3 %, situant-se al capdavant del rànquing a nivell mundial en Química. En l’àmbit de Medicina, la URV va publicar 563 articles, dels quals un 18,2 % formen part d’aquest 10 % d’articles més citats; en aquest àmbit la URV és la quarta universitat espanyola.

El segon indicador fa referència al percentatge d’articles publicats en les revistes més influents (Best Journal Rate), és a dir, en revistes del primer quartil –aquelles revistes qualificades en el primer 25 % del seu àmbit segons l’indicador SCImago Journal Rank–. En aquest paràmetre, la URV té un 76,2 % en Química (és a dir, 3 de cada 4 articles científics de la URV en l’àmbit de Química en el període analitzat s’han publicat en el 25 % de revistes més influents) i esdevé així la millor universitat espanyola al rànquing, la tercera entitat espanyola incloent-hi també la resta d’institucions de recerca, i la 39a a nivell mundial. L’ICIQ té un 83,5 % de publicacions a les revistes del primer quartil i és segon al rànquing a nivell mundial. En Medicina, la URV té un Best Journal Rate del 52,7 %, essent la vuitena universitat espanyola.

Segons l’entitat que elabora aquest mapa, “mentre que la Best Paper Rate dóna informació sobre l’èxit a llarg termini de les publicacions d’una institució, la Best Journal Rate descriu un pas anterior en aquest procés, [és a dir] la capacitat d’una institució de publicar els seus resultats de recerca en revistes científiques reconegudes”. És la tercera vegada que la societat alemanya Max Planck publica aquest mapa de l’excel·lència científica, que avalua 17 àrees del coneixement a nivell mundial. Les dades es poden consultar a través d’una aplicació web, que mostra un mapamundi amb les institucions representades en funció del número de publicacions i de l’indicador d’excel·lència.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*