26/06/2019

La taxa d’ocupació dels graduats de la URV és del 86% al primer any de finalitzar els estudis

Presentat al Claustre l'informe sobre ocupabilitat i l'informe de la rectora. També s'ha aprovat el procediment per reformar l'Estatut, la declaració per un millor finançament, l'adhesió a la Declaració sobre Emergència Climàtica i el manifest per a l'alliberament dels presos polítics

Claustre Universitari del 26 de juny de 2019.

Aquest dimecres, 26 de juny, s’ha celebrat el Claustre de la URV, on s’hi ha presentat l’informe de la rectora corresponent al primer any de mandat, i l’informe sobre l’ocupabilitat dels titulats de la URV. També s’ha aprovat el procediment i inici de la reforma de l’Estatut de la Universitat, l’adhesió a la Declaració sobre Emergència Climàtica i l’acord de l’ACUP per reclamar una millora del finançament i l’autonomia de les universitats.

Informe sobre l’ocupabilitat i la inserció laboral dels graduats

L’adjunt per a l’Ocupabilitat, Ferran Mañé, ha presentat l’Informe sobre l’estat de l’ocupabilitat i la inserció laboral dels graduats de la URV, que té per objectiu planificar la resposta de la Universitat als canvis que es produeixen al mercat laboral i acompanyar els estudiants per inserir-se amb èxit.

En la diagnosi sobre la situació laboral dels titulats de la URV, amb dades de 2017, s’observa que la taxa d’ocupació és del 86% (la mitjana catalana és del 89%)  i la inserció laboral és ràpida: el 70% dels graduats té feina 3 mesos després de graduar-se, si bé la millora de les condicions laborals i salarials és lenta i hi ha diferències salarials importants en funció dels ensenyaments. Així, el 53% dels graduats té ingressos superiors als 18.000 euros anuals (la mitjana catalana és del 64%), i cal tenir en compte que el 70% treballa a la demarcació de Tarragona, on els esforços de les empreses a causa de la crisi econòmica van ser majors. Malgrat l’empitjorament de les condicions i un retorn més lent que la mitjana catalana a la situació prèvia a la crisi, la tipologia de feines és similar i les tasques són adequades al nivell educatiu dels titulats, ja que el 82% fa funcions universitàries.

Pel que fa a les titulacions de màster, s’observa que el mercat de treball les valora adequadament. En aquest punt, Mañé ha explicat que cal oferir una bona qualitat formativa i una millor connexió amb el mercat per complir les expectatives dels estudiants i competir amb l’oferta formativa de postgrau de l’àrea metropolitana de Barcelona. Els doctors tenen encara una millor inserció laboral (la taxa d’ocupació al 2017 era del 94% i la meitat treballen a l’empresa) i desenvolupen feines de més qualitat (el 97% fa funcions d’acord amb els coneixements universitaris).

Tenint en compte aquestes dades, els objectius plantejats al Claustre pel també director de l’Observatori de l’Ocupació són la millora del coneixement de la realitat empresarial, econòmica i del mercat de treball així com del món sociolaboral dels estudiants i titulats per afinar la planificació dels ensenyaments, dur a terme accions que vinculin la Universitat amb el món empresarial per afavorir la incorporació dels estudiants al món professional i acompanyar-los en la transició.

Informe de la rectora

Els membres del Consell de Direcció han presentat les diferents accions dutes a terme durant el seu primer any de mandat, 110, que responen a 29 objectius estratègics alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU. La rectora, María José Figueras, ha explicat que la URV és la quarta universitat en pes relatiu en el sistema universitari català, si bé el pes relatiu de la recerca és una mica inferior especialment a causa de la menor obtenció de finançament competitiu.

D’aquest balanç destaca, en docència, la prova pilot de matrícula de màster condicionada a la reserva de plaça i la convocatòria per a la dotació d’equipament dels nous ensenyaments. En recerca i transferència, s’ha creat la unitat per a la captació de finançament competitiu per a projectes internacionals, s’ha obtingut un ajut FEDER de 800.000 euros per finançar part de la Plataforma Nanotecnològica CAT-SUC, i s’ha creat el Centre de Recerca en Ciberseguretat de Catalunya, interuniversitari i coordinat per la URV. A més a més, s’ha impulsat el programa R2B, dotat amb 240.000 euros per als propers tres anys, per impulsar projectes d’innovació i la creació d’spin-offs, i s’implementarà un pla pilot per introduir una assignatura d’emprenedoria als estudiants dels centres del campus Sescelades a partir del curs vinent.

Pel que fa al personal, l’equip de govern ha explicat que tenen per objectiu l’estabilització i promoció del PAS i el PDI, per la qual cosa s’ha obert l’oferta d’ocupació pública per als dos col·lectius. També s’ha aprovat el nou reglament de formació del PAS, s’han establert uns criteris provisionals de distribució dels lectors Serra Hunter i ja està en funcionament el programa Iubilo URV per mantenir el vincle amb el personal que es jubila.

En l’àmbit d’internacionalització, la URV s’ha adherit a l’Aurora Universities Network, ha establert una aliança amb universitats russes i espanyoles per a l’oferta de noves mobilitats i formacions i ha fet un seminari sobre l’aprenentatge internacional col·laboratiu a distància. Pel que fa al compromís social, s’ha negociat un nou conveni amb l’ATM per incrementar el descompte per als estudiants. En governança, es retransmeten els consells de govern, s’han suspès les obres de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia i s’estudia la remodelació del centre actual.

Inici de la reforma de l’Estatut de la URV

La reforma de l’Estatut de la URV ha estat un dels punts tractats al Claustre, amb l’objectiu de reduir la inseguretat jurídica que pot produir el ritme dels canvis de lleis i normatives que l’afecten. Per això s’ha aprovat el procediment per a la reforma de l’Estatut, que preveu l’elaboració de l’avantprojecte d’Estatut per part d’una ponència de 10 persones, la composició de la qual també s’ha aprovat en el Claustre d’avui, i que es presentarà previsiblement al proper Claustre. Un cop redactat l’avantprojecte, en el mateix Claustre s’aprovarà una comissió de reforma estatutària de 32 persones, que redactarà la reforma pròpiament amb la participació de la comunitat universitària. Finalment, el projecte d’Estatut resultant es debatrà i s’aprovarà en sessió claustral.

Finançament i autonomia universitària

En el mateix Claustre s’ha aprovat l’acord de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques per reclamar una millora del finançament; més autonomia universitària, que permeti decidir quines places de professorat es poden convocar, i la rebaixa de les taxes universitàries acompanyada de beques salari.

En aquest sentit, al Claustre també hi ha assistit un col·lectiu de doctorands de la URV, que reclama l’aplicació immediata de l’Estatut del Personal Investigador en Formació, aprovat pel govern de l’Estat el 15 de març d’enguany. La nova normativa preveu l’increment del salari mínim, la possibilitat de pròrroga dels contractes inferiors a quatre anys i no excedir les 60 hores de docència a l’any, però no va acompanyada de pressupost per a la seva aplicació.

Personal investigador en formació al Claustre.

La URV també s’ha adherit a la Declaració sobre Emergència Climàtica, que ha redactat la professora de la URV Manola Brunet, presidenta de la Comissió de Climatologia de l’Organització Meteorològica Mundial.

Finalment, el mateix Claustre ha aprovat per 53 vots a favor, 26 en contra i 2 vots en blanc una declaració per a l’alliberament dels presos polítics i contra la judicialització de la política catalana. El document demana la posada en llibertat immediata dels presos polítics així com el retorn dels polítics exiliats. La declaració defensa el diàleg a partir del reconeixement de l’autodeterminació contra la judicialització del procés polític.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*