19/06/2018

Prop del 70% dels graduats per la URV treballen al cap de tres mesos de finalitzar els estudis

Pràcticament el 80% utilitza els coneixements adquirits durant el grau en el seu lloc de feina segons l'enquesta d'inserció laboral de l'AQU 2017

L’entrada al mercat laboral dels titulats de la URV és ràpida i exitosa: el 68% ja treballen tres mesos després d’haver finalitzat el grau segons l’enquesta d’inserció laboral de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) 2017. Els resultats mostren el potencial de la URV per facilitar i consolidar la inserció laboral dels titulats, ja que tres anys més tard, quan es pot començar a analitzar la qualitat de la inserció i la consolidació de la trajectòria professional, treballa el 86% dels graduats. Aquesta dada situa la URV al mateix nivell que el conjunt d’universitats catalanes.

De fet, fins i tot en els anys de major afectació de la crisi econòmica l’ocupació era elevada, prop del 83% al 2014, i s’ha anat recuperant els darrers anys fins arribar a una situació cada vegada més propera a la que hi havia abans de la crisi. En aquest sentit es fa evident que els estudis universitaris han estat un protector davant la crisi en termes d’ocupació.

Els graduats per la URV estan satisfets amb la formació rebuda perquè el 77% de titulats utilitza els coneixements adquirits durant els estudis en el seu lloc de treball i valoren amb una puntuació de 6 sobre 7 la formació rebuda. L’informe de l’AQU constata una millora en la formació de competències i apunta que les que es consideren més útils en el lloc de treball són el treball en equip, la capacitat de resoldre problemes, el pensament crític i la presa de decisions.

Els resultats de l’enquesta també demostren la funció d’ascensor social de la URV, ja que el 30,6% dels titulats provenen d’un entorn socioeconòmic amb un baix nivell d’estudis. Per tant, tenint en compte el nivell educatiu i econòmic de les famílies, la universitat afavoreix la transformació cap a un territori amb una base de capital humà més format. En aquest sentit, també prepara als estudiants per a la formació posterior i són tres de cada quatre els que decideixen continuar formant-se.

L’Observatori de l’Ocupació de la URV és la unitat encarregada de l’explotació de les dades de l’enquesta que l’AQU publica cada tres anys per avaluar la inserció dels graduats universitaris al món laboral. En l’enquesta de 2017 hi han participat 1.012 titulats per la URV el curs 2012-13 (el 46,4% del total), així com 12.167 graduats (el 52,4% del total) de tot el sistema públic català.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*