18/10/2021

Un estudi clínic amb seguiment en farmàcies provarà l’eficàcia d’un producte per reduir el colesterol

S'engegarà a finals d'aquest any i es durà a terme amb persones voluntàries a través de dotze oficines de farmàcia de la demarcació de Tarragona. L'acció s'emmarca en el conveni específic del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona amb la URV per la col·laboració amb la Càtedra Uriach de Nutracèutica

El Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT) i la Universitat Rovira i Virgili (URV) col·laboren, a través de la Càtedra Uriach de Nutracèutica, en la realització d’un estudi clínic per provar l’eficàcia d’un producte nutracèutic, indicat per reduir el colesterol. La nutracèutica, paraula derivada de nutrició i farmacèutica, fa referència a un aliment o part d’ell que, a més de nodrir l’organisme, aporta beneficis per a la salut, com ara la prevenció de malalties. Un total de12 farmàcies de la demarcació de Tarragona participaran en aquest projecte interdisciplinari mitjançant l’atenció farmacèutica i seguiment dels voluntaris durant 5 mesos aproximadament a través del control periòdic mensual del colesterol total, triglicèrids, glucosa, i, addicionalment, el pes, la pressió arterial i l’índex de massa corporal (IMC). El Grup de Recerca en Nutrigenòmica del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili es farà càrrec del disseny del protocol d’assaig, la recollida i la interpretació de les dades.

La realització d’aquest estudi clínic és la primera acció derivada del conveni específic del COFT amb la URV, el qual estableix canals de col·laboració amb la Càtedra Uriach de Nutracèutica. A través d’aquest acord, es preveu la difusió del coneixement de l’interès dels nutracèutics sobre la salut entre la comunitat científica i professional, l’assessorament a professionals i institucions del sector de la salut en temes de nutracèutica, la col·laboració en la preparació de publicacions i la participació en conferències, cursos, seminaris i jornades sobre aquest àmbit. També s’afavorirà la recerca científica sobre nutracèutica i la inserció laboral d’estudiants a través de pràctiques d’empresa, així com l’impuls de la formació de col·legiats i col·legiades del COFT a través de cursos especialitzats, etc.

Aquest és el primer conveni específic que el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona posa en marxa amb la Universitat Rovira i Virgili, després que ambdues entitats hagin signat recentment un acord que estableix una relació de col·laboració durant els pròxims 4 anys per desenvolupar àmbits d’interès comú amb l’objectiu de fomentar la transferència del coneixement i la innovació.

Càtedra Uriach de Nutracèutica

La Càtedra Uriach de Nutracèutica és el resultat d’un conveni de col·laboració, signat l’any 2020, entre la Fundació Uriach i la Universitat Rovira i Virgili. La càtedra està adscrita al Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URV, que coordina el Màster oficial en Nutrició i Metabolisme, que s’imparteix en col·laboració amb la Universitat de Barcelona. La seva directora és Begoña Muguerza, professora agregada del departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili i investigadora al grup de recerca en Nutrigenòmica.

La finalitat de la càtedra és impulsar el coneixement de la nutracèutica en l’àmbit educatiu, professional i social a través de la promoció d’activitats de divulgació, docència i recerca que permetin el progrés i desenvolupament d’aquesta disciplina.

COFT

El Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona representa i defensa els interessos generals i professionals dels seus col·legiats vetllant per la bona praxi professional. A l’actualitat aglutina un col·lectiu de més de vuit-centes persones col·legiades, que exerceixen en els diferents vessants i especialitats de la professió: oficina de farmàcia, analistes, hospitals, ortopèdia, òptica, dermofarmàcia, alimentació, salut pública, indústria, distribució, docència, homeopatia i fitoteràpia.

Com a agents de salut més propers a la població, treballen per fomentar a la societat hàbits saludables, portant a terme accions educatives, campanyes de prevenció de la salut, atenció farmacèutica i consell en l’ús correcte dels medicaments.

 

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*