3 abril 2020

URV Activ@ - Diari digital de la Universitat Rovira i Virgili

Cerca avançada

Medi ambient

Exposa a la cimera els avenços en la reducció dels gasos d’efecte hivernacle a la Universitat, el projecte de la xarxa Aurora per mesurar les contribucions científiques als reptes socials, la recerca sobre governança i dret ambiental i un projecte de dessalinització sostenible