12/06/2017

2.900 estudiants fan aquests dies les proves de selectivitat

Les proves consten de dues fases: una d'obligatòria i una altra d'específica, de caràcter voluntari. Es fan en nou tribunals a Tarragona, quatre a Reus i quatre a Tortosa

Estudiants aquest dimarts cercant el seu tribunal al campus Catalunya, a Tarragona

Aquest dimarts 14 de juny han començat les Proves d’Accés a la Universitat – PAU 2017- per a quasi 2.900 estudiants de batxillerat i cicles formatius de les comarques de Tarragona que aspiren a accedir als estudis universitaris. Del total, 2.663 són estudiants de batxillerat, 116 provenen de cicles formatius i 102 són de matrícula lliure. Les proves es fan els dies  13, 14 i 15 de juny en en nou tribunals a Tarragona (campus Catalunya i campus Sescelades),  quatre a Reus (Facultat d’Economia i Empresa, IES Baix Camp i IES Gabriel Ferrater), i quatre a Tortosa (campus Terres de l’Ebre, IES Joaquim Bau i IES Cristòfol Despuig).

En total, el nombre de joves matriculats a les PAU de juny a les comarques de Tarragona enguany és de prop de 2.900 (l’any passat 2.942). Es presenten a aquestes proves els estudiants que han aprovat el Batxillerat, aquells que havent fet les PAU en anteriors ocasions no les han superat i aquells que havent-les aprovat aspiren a millorar la seva nota d’accés.

Calendari i horaris

Dimarts els alumnes s’han presentat a les 8,30 hores al tribunal assignat i a les 9 hores han començat les proves que es fan de matí i tarda, fins les 17.30 hores. Dimecres i dijous les proves comencen a les 9 hores i acaben a les 17.30 hores. Cada estudiant tindrà uns horaris i llocs d’examen específics en funció de les matèries de modalitat que ha escollit. Per tant, tot i que hi ha programats 12 horaris de proves, cada estudiant en farà un màxim de 8.

Els estudiants que vulguin examinar-se de matèries coincidents en una mateixa franja horària, realitzaran aquestes proves de manera continuada sense sortir de l’aula, en el mateix tribunal i dia d’examen previst.

Procés

Recordem que cada estudiant defineix el seu propi perfil d’accés a través de les matèries de modalitat. Les proves tenen dues fases. Una general obligatòria la superació de la qual permet accedir a qualsevol universitat i té validesa indefinida. L’altra fase específica, de caràcter voluntari, que té com a finalitat calcular una nota d’admissió per a cada títol de grau concret de cada universitat. Aquesta prova voluntària serveix per establir la nota de tall si l’oferta de places és inferior a la demanda en l’opció escollida.

Fase general

La fase general consta de cinc exercicis: Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, Història o Història de la Filosofia i una matèria comuna d’opció a escollir entre: Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les CCSS, Història i fonaments de les arts, Història de l’art.

Fase específica

En la fase específica cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat. Cada matèria serà qualificada per separat i cal obtenir una nota igual o superior a 5 per aprovar. Les notes tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents.

Les matèries de modalitat son: Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la Terra i Medi Ambient, Cultura Audiovisual, Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic, Disseny, Economia de l’empresa, Electrotècnia, Física, Geografia, Grec, Història de l’art, Història i fonaments de les arts, Literatura catalana, Literatura castellana, Llatí, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, Matemàtiques, Química i Tecnologia industrial.

Per superar aquesta prova d’accés a la universitat s’ha d’obtenir una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació d’aquesta fase general de les PAU, sempre que aquesta última sigui superior a 4.

Accés als graus d’Educació

Els estudiants que vulguin accedir als graus en Educació infantil i en Educació primària de totes les universitats, públiques i privades, del sistema universitari català han de fer una prova d’aptitud personal (PAP). Aquesta prova consisteix, a partir de l’any 2017, en 2 exàmens: Competència comunicativa i raonament crític, i Competència logicomatemàtica, i es realitzarà el dissabte, 17 de juny, al matí.La qualificació final és: Apte/No apte. Apte = 5, com a resultat de la mitjana aritmètica dels 2 exàmens. Només es farà la mitjana si cada examen té un mínim de 4 punts.

L’estudiant pot presentar-se en convocatòries posteriors. Sempre cal realitzar els dos exàmens. En tot cas, sense superar la PAP, no es podran iniciar els estudis d’aquests graus. Un cop superada, la PAP tindrà validesa indefinida. Aquesta prova substitueix la PAP que ha estat vigent des del 2014.

Resultats

Els estudiants podran consultar el resultat de les proves a partir del dia 29 de juny per internet al portal Accesnet de la Generalitat. En el moment de la consulta dels resultats podran descarregar-se el document personal acreditatiu de les seves qualificacions dotat amb un codi segur de verificació. Tots aquells estudiants que obtinguin una qualificació igual o superior a 9 punts en la fase general de les PAU rebran una distinció de la Generalitat de Catalunya.

La selectivitat del mes de setembre està convocada per als dies 5, 6, i 7 de setembre.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*