10/06/2022

3.700 estudiants faran les proves d’accés a la universitat del 14 al 16 de juny a la demarcació de Tarragona

Els exàmens de selectivitat tenen lloc en 22 tribunals a Tarragona, Reus, Vila-seca, Valls, El Vendrell, Calafell, Cambrils, Tortosa, Amposta i Móra d'Ebre

Alumnes a punt d'examinar-se a les proves d'accés a la universitat de 2021.

El proper dimarts 14 de juny començaran les proves d’accés a la universitat (PAU), que tindran lloc fins dijous 16 a Catalunya. Un total de 3.706 estudiants de les comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre (3451 de batxillerat i 255 de cicles formatius) aspiren a accedir als estudis universitaris. Són 114 matriculats més que en les proves de fa un any.

Durant els dies 14, 15 i 16 de juny les PAU tindran lloc en setze tribunals de les comarques de Tarragona i sis de les Terres de l’Ebre ubicats de la següent manera: sis tribunals a Tarragona (campus Catalunya, campus Sescelades i Complex Educatiu de Tarragona), quatre a Reus (Facultat d’Economia i Empresa, IES Baix Camp i IES Gabriel Ferrater), un a Vila-seca (IES Ramon Barbat i Miracle i Facultat de Turisme i Geografia), dos a Valls (IES Narcís Oller i IES Jaume Huguet), un a El Vendrell (IES Baix Penedès), un a Calafell (IES Camí de Mar), un a Cambrils (IES Cambrils), quatre a Tortosa (campus Terres de l’Ebre, IES Dertosa i IES Cristòfol Despuig), un a Amposta (IES Ramon Berenguer IV) i un a Móra d’Ebre (IES Julio Antonio).

Calendari i horaris
Dos estudiants a les PAU de 2021, al campus Catalunya.

El procediment de les proves torna a ser similar als anys previs a la COVID però es mantenen tres franges horàries. Així els tres dies d’exàmens els alumnes s’han de presentar abans de les 8 h al tribunal assignat i a les 9 h començaran les proves que es fan de matí i tarda fins a les 16:30 h.

A partir d’aquest divendres 10 de juny l’alumnat ha de consultar al Portal d’accés a la universitat la ubicació del tribunal on ha d’examinar-se. Els centres de batxillerat també disposen d’aquesta informació a través Portal accesnet-centres de la Generalitat.

Cada estudiant tindrà uns horaris i llocs d’examen específics en funció de les matèries de modalitat que ha escollit. Els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu disposaran de mitja hora més que la resta. Els estudiants que vulguin examinar-se de matèries coincidents en una mateixa franja horària faran aquestes proves de manera continuada sense sortir de l’aula, en el mateix tribunal i dia d’examen previst.

Procés: una fase general i una d’específica

Cada estudiant defineix el seu propi perfil d’accés a través de les matèries de modalitat. Les proves tenen dues fases: una general obligatòria, la superació de la qual permet accedir a qualsevol universitat i té validesa indefinida, i l’altra fase, específica, de caràcter voluntari, que té com a finalitat calcular una nota d’admissió per a cada títol de grau concret de cada universitat. Aquesta prova voluntària serveix per establir la nota de tall si l’oferta de places és inferior a la demanda en l’opció escollida.

La fase general consta de cinc exercicis: Llengua castellana i literatura, Llengua catalana i literatura, Llengua estrangera, Història i una matèria comuna d’opció a escollir entre Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, i Fonaments de les arts.

Examen de llengua castellana i literatura.

En la fase específica cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat. Cada matèria serà qualificada per separat i cal obtenir una nota igual o superior a 5 per aprovar. Les notes tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents.

Les matèries de modalitat son: Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la Terra i Medi Ambient, Cultura Audiovisual, Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic, Disseny, Economia de l’empresa, Electrotècnia, Física, Geografia, Grec, Història de l’art, Història de la Filosofia, Fonaments de les arts, Literatura catalana, Literatura castellana, Llatí, Matemàtiques aplicades a les Ciències socials, Matemàtiques, Química i Tecnologia industrial.

Per superar aquesta prova d’accés a la universitat s’ha d’obtenir una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació d’aquesta fase general de les PAU, sempre que aquesta última sigui superior a 4.

Resultats

Els estudiants podran consultar el resultat de les proves al Portal d’Accés a la Universitat de la Generalitat el 29 de juny. La primera assignació de places serà el 13 de juliol i la segona, el 25 de juliol. La matrícula dels assignats en primera preferència es farà del 15 al 20 de juliol, i la matrícula de la 2a assignació, del 25 al 28 de juliol.

La convocatòria extraordinària de les PAU serà els dies 6, 7 i 8 de setembre.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*