18/10/2023

La URV situa 54 investigadores i investigadors entre els més influents del món

La Universitat d’Stanford actualitza amb dades de l’any 2022 el llistat d'investigadors més rellevants. La URV se situa com la tercera universitat de l’Estat espanyol i de Catalunya amb un índex més alt d’investigadors respecte el personal docent i investigador permanent de cada Universitat

La quantitat de cites amb què compta un article és un indicador de l’impacte que una determinada recerca té en la comunitat científica. Les persones que treballen fent recerca es basen en estudis previs per avançar en les seves pròpies investigacions, que a la vegada serviran perquè nous professionals construeixin coneixement. Tenint en compte el nombre de citacions que acumulen els investigadors es pot determinar la seva influència i l’impacte de la seva recerca. Precisament d’això tracta l’actualització de la base de dades dels investigadors més rellevants, elaborada a partir d’indicadors de citació estandarditzats que publica la Universitat d’Stanford. En aquests llistats hi figura personal investigador de la URV, que se situa com la tercera universitat de l’Estat espanyol i de Catalunya amb un índex més elevat d’investigadors influents respecte el personal docent i investigador permanent de cada Universitat.

L’informe inclou una doble anàlisi: d’una banda té en compte l’activitat del darrer any (citacions rebudes el 2022) i, de l’altra, dades de tota la carrera acadèmica (citacions rebudes fins al 2022). En el primer cas, de 210.198 investigadors inclosos, 41 són de la URV; en el segon, n’hi ha 38 d’entre 204.643. En els dos escenaris, la Universitat apareix com la tercera de l’Estat espanyol amb un índex més elevat d’influència entre les persones que fan recerca, millorant les xifres de l’informe anterior, en què figurava en la quarta posició. En total, 54 investigadors de la URV apareixen als rànquings i, d’aquests, 25 tenen presència tant en el llistat d’investigadors influents en l’últim any com en el còmput de tota la carrera.

Pel que fa a l’edat del personal investigador, s’observa una petita desviació entre les dues llistes. Mentre la mitjana d’edat dels investigadors de la URV més influents el darrer any se situa en 53,3 anys, aquesta s’enfila fins els 57,6 anys en els investigadors més influents quan es té en compte tota la seva carrera.

Per determinar els índexs, s’ha identificat el nombre d’investigadors de la URV que figuren en els llistats i s’ha normalitzat tenint en compte la quantitat de personal docent i investigador permanent que treballa a la Universitat. En l’elaboració d’aquesta base de dades, la Universitat d’Stanford ha tingut en compte l’ordre d’aparició en la signatura dels articles, així com aquelles citacions que els autors fan de les seves pròpies recerques, entre d’altres factors. Cadascun té un pes determinat, mitjançant la suma dels quals s’obté un valor de referència, que ordena els investigadors i investigadores segons el seu impacte, ja sigui durant el darrer any o tota la seva carrera acadèmica.

La URV figura en aquests rànquing no només com la tercera universitat de l’Estat Espanyol, sinó també com la tercera universitat catalana. Això significa que les universitats espanyoles amb índexs més elevats d’investigadors influents són a Catalunya. Tenint en compte l’activitat del darrer any, les set primeres són catalanes i, segons xifres de tota la carrera, ho són les sis primeres.

Print Friendly, PDF & Email

1 comentari

  1. Virginia |

    Llama la atención que en la lista de citas acumuladas solo un 23% del personal investigador sean mujeres
    Y en el listado de citas en el ultimo año, solo un 17%.

Comenta

*