Diari digital de la URV -

Enguany s’han graduat 79 estudiants a l’ETSE, que en l’acte de divendres 1 de juliol els han acompanyat 400 persones. Les empreses Caixa d’Enginyers, T-Systems, What About, SCA Hygiene Products SL, Tecnolama SA i P3E International Engineering Consulting, S.L. han lliurat premis, la major part d’ells consistents en contractes laborals, a set estudiants

Aquesta dada s’extreu d’un informe sobre la cohort d’estudiants titulats en el curs 2009-10 a l’Estat espanyol, que ha seguit la seva evolució laboral de 2011 a 2014, a partir de les dades administratives d’arxius oficials de la Seguretat Social. Per titulacions de la URV, destaquen l’enginyeria automàtica i electrònica industrial, la medicina i l’enginyeria informàtica. L’estudi ha estat iniciativa de la Conferència de Consells Socials de l’Estat i del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, i les conclusions coincideixen amb l’estudi fet per l’AQU per al mateix període