22/05/2015

Acreditades set titulacions de la URV per AQU Catalunya

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya, ha lliurat els primers certificats d’acreditació de les titulacions universitàries catalanes. Són en total 65, de les quals 7 són de la URV i dues d’elles han obtingut la máxima qualificació, l’acreditació d’excel·lència. Les acreditades a la URV són 3 titulacions de grau i 4 de màster. A Catalunya només s'han certificat tres titulacions amb acreditació d'excel·lència

A la foto, els representants de la URV presents a l'acte.

Les titulacions acreditades han superat aquest el procés d’avaluació d’AQU Catalunya durant aquest curs 2014-2015. A la URV són 3 titulacions de grau: Història, Història de l’Art (Facultat de Lletres) i Enginyeria Agroalimentària (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química). I 4 de màster universitari: el d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana, l’Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana, ambdós amb certificat d’acreditació amb excel·lència (Facultat de Lletres); el de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes (Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia), i el de Prevenció de Riscos Laborals (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química).

Cal destacar que a tot Catalunya s’han certificat amb acreditació d’excel·lència tres titulacions, dues de les quals s’imparteixen a la URV i una a la UPF.

El president de l’AQU, Josep Joan Moreso, el rector de la URV, Josep Anton Ferré, en representació de les universitats catalanes; el director general d’Universitats, Lluís Jofre, en representació del Govern de la Generalitat, i el director d’AQU Catalunya, Martí Casadesús, han lliurat els certificats d’acreditació de les titulacions a les universitats el dijous 21 de maig en un acte celebrat a l’Auditori de La Pedrera, a Barcelona.

Els certificats de la URV els han rebut els degans i directors dels centres on s’imparteixen les titulacions, Josep Sànchez Cervelló de la Facultat de Lletres, Lluis Marquès de la Facultat de Ciències de l’educació i Psicologia, i Josep Bonet de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química. Han estat acompanyats de la vicerectora d’Avaluació de la Qualitat Montse Giralt i dels responsables i coordinadors dels ensenyaments acreditats.

ambientestudiants143

L’adaptació de les titulacions universitàries catalanes a l’Espai europeu d’educació superior s’ha dut a terme a Catalunya partir del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de les titulacions universitàries oficials, dissenyat per AQU Catalunya. Les fases del marc, desplegades de forma progressiva per l’Agència, consisteixen en la verificació del disseny de la titulació abans d’implantar-se, el seguiment que anualment han de fer els responsables de les titulacions, on analitzen el funcionament del títol, la modificació de les titulacions fruit del procés de seguiment, i l’acreditació.

Els estàndards d’avaluació per a l’acreditació són: la qualitat del programa formatiu, la pertinença de la informació pública que la titulació ofereix; l’eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat, l’adequació del professorat al programa formatiu; l’eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge i la qualitat dels resultats del programa formatiu.

Els certificats i segells d’acreditació tenen una validesa màxima de sis anys en el cas de graus i doctorats, i de quatre en el cas de màsters.

Aquestes avaluacions tenen com a propòsit facilitar informació útil per a la millora als responsables de les titulacions universitàries; orientar els futurs estudiants i les seves famílies sobre la qualitat de les titulacions; i establir mecanismes de reconeixement mutu per facilitar la mobilitat.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*