29/04/2021

Audiència oberta per a l’acreditació del Manual d’avaluació docent

Entre el 30 d'abril i el 4 de maig, tots els membres de la comunitat universitària que intervenen en el procés d’avaluació del professorat de la URV poden compartir els seus comentaris amb l'agència d'acreditació a través d'una bústia en línia

Classe a l'aulari del campus Catalunya.

La URV ha iniciat els tràmits per renovar l’acreditació del procés d’avaluació del personal docent i investigador de la Universitat, inclòs en el Manual d’avaluació docent que el Consell de Govern va aprovar el 30 d’octubre de 2013 i va modificar el 28 d’abril de 2016. Amb aquest motiu, un comitè extern de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) realitzarà una visita virtual el proper 4 de maig de 2021.

A més, en aquest procés és important cal recollir de forma directa l’opinió i el grau de satisfacció de tots els agents que intervenen en el procés d’avaluació dels complements docents: Comissió d’Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador, responsables acadèmics, professorat i estudiantat. Per això, com a mecanisme alternatiu a l’audiència oberta, entre els dies 30 d’abril i 4 de maig de 2021, AQU Catalunya posa a disposició de la comunitat universitària l’adreça professorat@aqu.cat, perquè les persones interessades que no estiguin convocades específicament a les audiències dels diferents col·lectius puguin compartir els seus comentaris amb AQU Catalunya.

L’aplicació del Manual d’avaluació docent, durant els primers anys de forma experimental i amb una revisió dirigida a implementar els processos d’avaluació, té com a finalitat principal conèixer la consideració que mereix la qualitat acadèmica del professorat de la Universitat i contribuir a la millora contínua de la qualitat docent. L’avaluació docent es pot tenir en compte en la política de recursos humans, tant en els processos de selecció com en la promoció del professorat. A més, serveix per tenir una base per concedir els trams de docència de la URV i proposar a AQU Catalunya la relació de professorat que, segons la URV, poden optar al complement addicional per mèrits docents.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*