07/10/2015

El CESDA ofereix un curs d’adaptació al grau per a pilots amb titulacions anteriors

El Centre d’Estudis Superiors de l’Aviació (CESDA), adscrit a la URV, posa en marxa aquest curs 2015-16 un Curs d’adaptació al Grau de Pilot d’Aviació Comercial i Operacions Aèries adreçat a professionals en possessió de l’Equivalència a Diplomat Universitari. Aquest curs permet als titulats del pla d’estudis anterior a l’EEES obtenir la nova titulació de grau en un any acadèmic

Els pilots en possessió de l’Equivalència a Diplomat Universitari hauran de cursar 60 crèdits ECTS per obtenir el grau oficial, ja que la titulació anterior els permet reconèixer els 180 crèdits restants. La docència s’impartirà de forma semipresencial: els estudiants seguiran el temari i realitzaran les activitats d’avaluació contínua a través de la plataforma Moodle, alhora que podran realitzar un seguiment de les assignatures que cursin mitjançant tutories presencials.

El curs consta de les assignatures: Introducció a l’economia, Direcció estratègica d’empreses de transport aeri, Màrqueting de companyies aèries, Gestió d’aeroports, Treball Final de Grau. Els exàmens finals es realitzaran a les instal·lacions del CESDA.

La preinscripció es pot fer fins divendres 9 d’octubre de 2015 a través del web del CESDA. L’assignació de places es donarà a conèixer el dia 13 d’octubre. La matrícula es podrà formalitzar personalment o telefònicament a la secretaria del centre, entre el 14 i el 19 d’octubre. El 26 d’octubre començarà el període lectiu per als estudiants. Aquí podeu consultar tota la informació acadèmica i administrativa d’aquest curs.

CESDA, un centre de referència

El CESDA és el primer centre de formació universitària de pilots d’aviació comercial que es va crear a Espanya, l’any 2001, i des de llavors s’ha convertit en un centre formatiu de referència en aquest àmbit. Està situat en un entorn confortable per a efectuar les pràctiques de vol, té un rati molt reduït d’alumnes per cada professor, i compta amb una flota de sis avions per a instrucció en vol, així com amb moderns simuladors per a efectuar les pràctiques de vol en cabina. El CESDA va néixer amb l’impuls del sector professional (Col·legi Oficial de Pilots de l’Aviació Comercial, COPAC), l’administració pública (Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Reus) i el suport d’institucions universitàries (Universitat Rovira i Virgili).

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*