Diari digital de la URV -

El Centre d’Estudis Superiors de l’Aviació (CESDA), adscrit a la URV, posa en marxa aquest curs 2015-16 un Curs d’adaptació al Grau de Pilot d’Aviació Comercial i Operacions Aèries adreçat a professionals en possessió de l’Equivalència a Diplomat Universitari. Aquest curs permet als titulats del pla d’estudis anterior a l’EEES obtenir la nova titulació de grau en un any acadèmic