07/11/2018

Creen un sistema que redueix el consum d’energia en la producció de gasos industrials

David Fernàndez ha desenvolupat el model matemàtic a través del doctorat industrial a la URV, que compagina amb la feina de cap de planta de Messer al Morell i la capitania del Club Bàsquet Tarragona

David Fernàndez, doctorand de la URV i capità del CBT, a la planta de Messer del Morell, de la qual n'és el cap.

Fer un model matemàtic que permeti optimitzar tots els paràmetres del procés de producció de gasos industrials de la planta que l’empresa Messer Ibérica de Gases té al Morell. Aquest era l’objectiu de David Fernàndez, ex estudiant d’Enginyeria Química i del Màster en Enginyeria Química, quan va començar el doctorat industrial a la URV. El model ja s’aplica i permet estalviar entre l’1,5 i el 2% de l’energia cada any. A més a més, l’empresa preveu implementar el sistema en altres plantes. El mateix model és útil per a qualsevol procés industrial remodelant les equacions en funció dels paràmetres a tenir en compte.

L’obtenció d’oxigen, nitrogen i argó, que són els gasos que es tracten a la planta del Morell, és un procés industrial molt intensiu en consum d’energia, de manera que calia millorar la planificació de les operacions de planta per aconseguir reduir-ne el consum i la despesa. Fernàndez va avaluar tots els paràmetres de la planta i va determinar els punts amb els millors i els pitjors rendiments com a part del seu Treball de Final de Màster, així com també va fer les pràctiques a la mateixa empresa, on va conèixer més profundament tant els processos com els equips de la planta. La col·laboració entre Messer i la URV va suposar per a Fernàndez la possibilitat de continuar la carrera acadèmica fent un doctorat industrial, a la vegada que treballava al departament de Producció com a ajudant de cap de planta.

D’aquesta manera va dissenyar les equacions del model matemàtic introduint tots els paràmetres de la planta, que cal tenir en compte fluctuen. Per exemple, el preu de l’energia elèctrica, que varia en funció dels dies i les hores en què es consumeix, la demanda dels productes finals, les limitacions dels seus equips i la capacitat dels tancs d’emmagatzematge, i la potència elèctrica màxima que pot consumir la indústria. En total, 200.000 equacions que, a través d’un software d’optimització, donen com a resultat la millor configuració del procés des del punt de vista del rendiment i de la despesa.

En tractar-se de variables que canvien sovint, David Fernàndez executa la simulació del model cada setmana, ja que així pot ajustar-lo millor a la demanda de producte. Des de principi d’aquest 2018 que, als seus 27 anys, ja és cap de planta, la qual cosa li permet ara fer els ajustos necessaris al model que ell mateix ha creat, amb la supervisió dels professors Laureano Jiménez, Gonzalo Guillén i Carlos Bozo. Per a Fernàndez, es tracta “d’una eina que aporta precisió” a l’hora de prendre decisions de producció, ja sigui sobre la quantitat de producte o sobre quines són les hores òptimes per produir.

De fet, una de les particularitats de la indústria és que les empreses han d’enviar cada certes hores la seva previsió de despesa energètica a les productores d’energia, que les penalitzen si sobrepassen la previsió o bonifiquen si no la superen. “Aquest model ajuda a reduir els errors de previsió i ens ha aportat bonificacions per bona gestió”, afirma Fernàndez. Ara l’objectiu és expandir aquest model matemàtic en altres plantes del grup a Europa i al Nord d’Àfrica.

El dilluns 5 de novembre va defensar la seva tesi, que, a més del desenvolupament i resultats de l’aplicació del seu model, inclou una comparativa de diverses plantes de Messer. Aquest estudi li ha permès identificar les de producció més eficients i les més ineficients, de manera que ha establert objectius de millora per revertir la situació, indicant els punts del procés a intervenir i el percentatge de millora.

Entre el doctorat i el bàsquet

Així, acaba una etapa que ha compaginat amb el bàsquet perquè David Fernàndez és, a més a més, capità del Club Bàsquet Tarragona (CBT), que competeix a la lliga EBA. Aquesta és la desena temporada que juga al club, on hi té un rol destacat junt amb Ferran Torres: “Som els referents dels més joves que pugen del planter, a qui transmetem els valors del club i la forma de jugar de l’equip amb l’objectiu que d’aquí pocs anys siguin ells els referents “. Admet que és “sacrificat” compaginar-ho tot, però molt gratificant, tant des del punt de vista professional com des del punt de vista esportiu.

David Fernàndez és una de les persones que fa el doctorat industrial a la URV, un programa de la Generalitat de Catalunya ideat per impulsar la competitivitat i la internacionalització de la indústria. El doctorand desenvolupa la seva formació investigadora en col·laboració amb una universitat o un centre de recerca de forma que es produeix transferència de coneixement entre la Universitat i la indústria. Per a Fernàndez, “la millor recompensa és veure l’aplicació d’allò que has investigat”.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*