11/06/2018

Comencen les proves d’accés a la Universitat el dimarts 12 de juny

Els dies 12, 13 i 14 de juny fan les PAU a la URV 3.201 estudiants de les comarques tarragonines, que volen fer estudis universitaris

Les proves es fan a diferents campus universitaris i instituts de secundària. A la foto, un aula del campus Catalunya.

Comencen les Proves d’Accés a la Universitat – PAU 2018- el dimarts 12 de juny per a 3.201 estudiants de batxillerat i cicles formatius de les comarques de Tarragona, que aspiren a accedir als estudis universitaris. Les proves es duen a terme els dies  12, 13 i 14 de juny, i es fan en deu tribunals a Tarragona (campus Catalunya i campus Sescelades), quatre a Reus (Facultat d’Economia i Empresa, IES Baix Camp i IES Gabriel Ferrater), un a Vila-seca (Facultat de Turisme i Geografia) i quatre a Tortosa (campus Terres de l’Ebre, IES Joaquim Bau i IES Cristòfol Despuig). El procediment i els horaris són similars a les proves de juny passat.

El nombre de joves matriculats a les PAU de juny a les comarques de Tarragona enguany és de 3.201 (l’any passat 2.881), amb un augment de més del 10%. Es presenten a aquestes proves els estudiants que han aprovat el Batxillerat, aquells que havent fet les PAU en anteriors ocasions no les han superades i aquells que havent-les aprovat aspiren a millorar la seva nota d’accés.

Atenció als estudiants

Enguany la URV ha volgut millorar l’acollida als estudiants de batxillerat que han de fer les PAU. S’ha millorat la senyalització de l’aulari, s’han previst sales d’estudi i descans amb fonts d’aigua als diferents campus a disposició dels alumnes, en horari de 8 h. a 17,30 h, i hi haurà estudiants becaris per atendre’ls en allò que necessitin.

Moments d’espera, abans d’entrar a les aules.
Calendari i horaris

Dimarts 12 els alumnes s’han de presentar a les 8,30 h al tribunal assignat i a les 9 h comencen les proves que es fan matí i tarda, fins les 17.30 h. Dimecres i dijous les proves comencen a les 9 h i acaben a les 17.30 h. Cada estudiant té uns horaris i llocs d’examen específics en funció de les matèries de modalitat que ha escollit. Per tant, tot i que hi ha programats 12 horaris de proves, cada estudiant en fa un màxim de 8. Cada examen té una durada d’una hora i mitja.

Cada estudiant defineix el seu propi perfil d’accés a través de les matèries de modalitat. Les proves tenen dues fases, una general obligatòria, la superació de la qual permet accedir a qualsevol universitat i té validesa indefinida, i l’altra fase, específica, de caràcter voluntari, que té com a finalitat calcular una nota d’admissió per a cada títol de grau concret de cada universitat. Aquesta prova voluntària serveix per establir la nota de tall si l’oferta de places és inferior a la demanda en l’opció escollida.

Fase general i fase específica

La fase general consta de cinc exercicis: Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, Història i una matèria comuna d’opció a escollir entre: Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials (CSS) i Fonaments de les arts.

En la fase específica, cada alumne pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat. Cada matèria serà qualificada per separat i cal obtenir una nota igual o superior a 5 per aprovar. Les notes tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents. Les matèries de modalitat son: Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la Terra i Medi Ambient, Cultura Audiovisual, Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic, Disseny, Economia de l’empresa, Electrotècnia, Física, Geografia, Grec, Història de l’art, Fonaments de les arts, Literatura catalana, Literatura castellana, Llatí, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, Matemàtiques, Química i Tecnologia industrial.

Per superar aquesta prova d’accés a la universitat s’ha d’obtenir una nota igual o superior a 5, com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació d’aquesta fase general de les PAU; sempre que aquesta última sigui superior a 4.

Accés als graus d’Educació

Els estudiants que vulguin accedir als graus en Educació Infantil i en Educació Primària de totes les universitats, públiques i privades, del sistema universitari català han de fer una prova d’aptitud personal (PAP). Aquesta prova consisteix en 2 exàmens: Competència comunicativa i raonament crític, i Competència logicomatemàtica, i es realitza el dissabte 16 de juny al matí. Hi ha una segona convocatòria el divendres 20 de juliol.

La qualificació final és: Apte/No apte. Apte = 5, com a resultat de la mitjana aritmètica dels 2 exàmens. Només es fa la mitjana si cada examen té un mínim de 4 punts. L’estudiant pot presentar-se en convocatòries posteriors. Sempre cal realitzar els dos exàmens. En tot cas, sense superar la PAP, no es poden iniciar els estudis d’aquests graus. Un cop superada, la PAP tindrà validesa indefinida.

Resultats

Els estudiants podran consultar el resultat de les proves a partir del dia 27 de juny per internet al portal https://accesuniversitat.gencat.cat/ de la Generalitat. En el moment de la consulta dels resultats, podran descarregar-se el document personal acreditatiu de les seves qualificacions dotat amb un codi segur de verificació. Totes aquelles persones que obtinguin una qualificació igual o superior a 9 punts en la fase general de les PAU rebran una distinció de la Generalitat de Catalunya.

Les proves del mes de setembre estan convocades pels dies 4, 5, i 6 de setembre.

Més informació:

Proves d’accés a la Universitat

 

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*