22/12/2014

Determinen com predir el delirium en pacients geriàtrics durant un ingrés hospitalari

Investigadors de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata han publicat el resultat de la investigació a "Psychiatry Research", una de les revistes de Psiquiatria de major impacte internacional

Els investigadors són els autors del treball publicat: “MMSE items that predict incident delirium and hypoactive subtype in older medical inpatients”, en què determinen un mètode per a predir els pacients geriàtrics que poden patir delirium durant un ingrés en un hospital general. El mètode ha resultat efectiu en el 88 % del casos estudiats, sobre una mostra de 291 persones grans hospitalitzades per causa mèdica. El Dr. José G. Franco i la resta d’investigadors (Olga Santesteban, Paula Trzepacz, Carolina Bernal, Camila Valencia, María Victoria Ocampo, Joan de Pablo, Ana Milena Gaviria i Elisabet Vilella), han trobat que la desorientació en el temps i l’espai  a l’inici de l’hospitalització prediuen l’aparició de delirium durant l’ingrés hospitalari. L’avaluació d’aquests tres paràmetres és molt senzilla pels professionals de l’hospital  i seria d’utilitat per prevenir un trastorn greu com és el delirium. Es caracteritza per alteracions de funcions cerebrals com l’atenció, l’orientació, la son o la memòria. Aquestes alteracions  apareixen de manera més o menys sobtada i presenten diversos graus de gravetat. Els pacients amb delirium poden estar molt inquiets o al contrari molt apagats i inhibits i a vegades combinar-se els dos estats, depenent del moment . El delirium sovint no es diagnostica adequadament, la qual cosa pot resultar en diverses complicacions i fins i tot en una major mortalitat. Les persones grans, especialment si pateixen  malalties neurodegeneratives, presenten una major predisposició a desenvolupar delirium. El mètode assajat pels investigadors de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata permet predir l’aparició de delirium a partir de 3 únics ítems: la desorientació temporal, la desorientació espacial i l’alteració de la capacitat  visuoespacial. El control i el seguiment d’aquests paràmetres en els pacients geriàtrics des del primer dia d’ingrés en un hospital general permetria prevenir  l’aparició d’un episodi de delirium, i  fer possible  un tractament precoç si apareix durant l’hospitalització.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*