14/11/2017

Jornada sobre sistemes fluvials temporals dins la Setmana de la Ciència

Es tracta de sistemes poc estudiats que tenen una importància cabdal dins la continuïtat fluvial

Els sistemes fluvials temporals són molt habituals a Catalunya.

Els sistemes fluvials temporals (barrancs, torrents, rierols,…), molt abundants a Catalunya i a tot l’arc Mediterrani, han estat històricament menystinguts tot i que tenen un paper cabdal per a la continuïtat fluvial, especialment com a font de sediments i de nutrients, i també com a corredors i connectors ecològics de diferents hàbitats i espècies. Aquests sistemes, tractats tradicionalment com a secundaris, han estat molt modificats per l’home (més que en el cas de rius permanents), i a nivell europeu la directiva marc de l’aigua no ha estat prou efectiva per establir una estratègia coherent de conservació per aquests sistemes naturals.

Recentment, però, l’estudi dels sistemes fluvials temporals ha guanyat importància i els treballs relacionats poden ser especialment útils dins de l’actual context de canvi climàtic per poder predir l’evolució d’aquests sistemes i establir quina és la millor estratègia per a la seua gestió i conservació. Per abordar aquest tema, el Grup de Treball de Custòdia Fluvial de la Xarxa de Custòdia del Territori ha organitzat una jornada tècnica sobre sistemes fluvials temporals a Catalunya, que té per objectiu mostrar diferents treballs i estudis sobre aquests sistemes naturals que poden servir d’orientació a gestors i tècnics que treballen en aquest àmbit.

La jornada tindrà lloc el proper dijous 16 de novembre a l’aula 103 del campus Terres de l’Ebre de les 9:30 a les 14:00 h i forma part de les activitats de la Setmana de la Ciència de la URV. “Tot i que en principi és una jornada orientada a gestors i tècnics, està oberta a tot el públic, i especialment a aquelles persones que tinguin interès i sensibilitat per als temes mediambientals”, assenyala Oriol Arola del Grup Natura Freixe de la Reserva Natural de Sebes i el Meandre de Flix, que és qui coordina el Grup de Treball.

En total s’han programat un total de cinc ponències que tracten aspectes que van des de l’acció humana en la temporalitat dels cursos fluvials, la metodologia per classificar i avaluar els sistemes fluvials temporals, la vegetació que s’hi troba, a la regulació dels usos públics en aquests espais. La presentació anirà a càrrec del director del Campus de la URV, Azael Fabregat; i de Pere Josep Jiménez, del Grup de Treball de Custòdia Fluvial. La cloenda la faran el president de la Xarxa de Custòdia del Territori, Marc Vilahur, i Oriol Arola. Entre els ponents hi ha professors de la Universitat de Barcelona, consultors ambientals, tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua o de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA).

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*