26/10/2017

El Consell de Govern destina més recursos a la recerca

A la sessió s'ha presentat l'Informe de la Tercera Missió, que ha assolit els seus objectius en un 71,5%

El Consell de Govern s’ha reunit en sessió ordinària per primer cop en el curs 2017-18. D’entre els punts tractats, destaca els referits a promoció i suport de la recerca. Malgrat la incertesa que hi ha sobre el pressupost 2017, s’ha acordat augmentar la dotació per a enguany del Pla de Foment de la Recerca, propi de la URV, en 100.000€, i que assoleix un total de 900.000€. Aquesta quantitat es distribuirà entre els grups de recerca de la URV que s’hagin presentat a la convocatòria de grups reconeguts per la Generalitat 2017, d’acord amb els criteris aprovats a la sessió (en mida i producció dels grups, en productivitat i en visibilitat internacional). La dotació econòmica s’ha de dedicar preferentment a contractes predoctorals, i també es pot dedicar a altres despeses necessàries per a l’activitat de recerca del grup.

S’ha acordat també fer una nova convocatòria del programa Martí i Franquès, propi de la URV, adreçada a investigadors postdoctorals. Es convocaran vint places postdoctorals, cofinançades amb els grups de recerca. D’acord amb les expressions d’interès dels diferents grups, s’adjudicaran com a mínim dues places per Arts i Humanitats, dues  per Enginyeria i Arquitectura, dues per Ciències de la Salut i dues per Ciències Socials i Jurídiques; i deu més a concedir segons ordre de priorització de nota de la persona candidata. Els contractes per als joves investigadors seran d’una any renovables a un any més. La URV aportarà 25.000 € per la contractació (€/any) i es demanarà un cofinançament dels grups de 15.000 € per cada any.

La URV i la Tercera Missió

A la sessió s’ha presentat l’Informe 2017 de les activitats de Tercera Missió, impuls a la societat del coneixement, que du a terme la Universitat. Aquestes activitats tenen un clar component social, lligat al caràcter de servei públic que té la URV com a institució universitària. S’orienten a millorar la qualitat de vida, en el seu sentit més extens, de la societat actual i de les generacions futures, acomplint el mandat que recull l’Estatut de la Universitat.

L’indicador global de l’acompliment del Pla Estratègic, que contempla cinc eixos d’actuació (Extensió Cultural, eix d’Acció Social, Internacionalització Territorial, eix Docioeconòmic i de Governança, eix de Transferència de Coneixement i de Tecnologia, a més de l’eix transversal d’Organització i Recursos), és d’un 71,5%. Malgrat les restriccions pressupostàries, el compliment dels objectius fixats per al 2017 ha anat creixent de manera sostinguda. La celebració del 25è aniversari de la URV, en el curs passat, va enfortir la seva visibilitat i el seu compromís amb les institucions i els agents motors del desenvolupament del territori.

Taller experimental en una seu del Campus Extens per la Setmana de la Ciència.

D’entre les moltes dades de l’Informe, es pot enumerar: les 225 activitats de la xarxa del Campus Extens que s’estén pel territori tarragoní, a les quals han assistit 10.000 participants; les activitats de divulgació de la ciència, que al 2016 van arribar a 1.250 persones. Les Aules de la Gent Gran, que abasten també les comarques meridionals, van tenir 1.657 alumnes, en el curs passat.

Per donar visibilitat als resultats de la recerca, Publicacions URV va editar 36 llibres en format paper i digital, set llibres coeditats i set revistes periòdiques electròniques, en l’any 2016. El mateix any al Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi) 408 investigadors van treballar en contractes que van generar uns ingressos de 4.638.405€. En el mateix període, URV Emprèn, que integra a més de trenta institucions per fomentar l’emprenedoria, ha dut a terme una trentena d’activitats. La URV ha acollit institucionalment cinc esdeveniments de xarxes internacionals a les quals pertany l’any 2016.

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*