24/07/2023

El Màster en Advocacia i Procura rep l’aprovació com a títol oficial

A partir del curs 2023-24, els estudiants podran estudiar aquest nou màster habilitador per a les professions d’advocacia i procura

El Consejo de Universidades, òrgan depenent del Ministeri d’Universitats del Govern d’Espanya, ha declarat verificat el pla d’estudis del nou Màster en Advocacia i Procura de la Universitat Rovira i Virgili, que es començarà a impartir aquest el proper mes de setembre del curs 2023-24.

L’informe previ de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ja destacava la sòlida experiència docent de la Facultat de Ciències Jurídiques en aquest àmbit, ja que des de fa deu anys ha estat impartint el Màster en Advocacia, amb un destacat creixement progressiu en el nombre d’estudiants de nou accés els darrers cinc cursos acadèmics, cobrint pràcticament la totalitat de places ofertes. Aquest fet evidencia la demanda social existent en aquesta formació i l’interès a dur-lo a terme a la URV.

Un altre aspecte interessant és que el nou Màster en Advocacia i Procura, a més de donar continuïtat al grau en Dret, es podrà realitzar de forma simultània amb un altre màster impartit per la pròpia Facultat, gràcies a un programa específic creat per reforçar l’especialització jurídica de l’estudiantat.

També es posa en valor la importància que la demarcació de Tarragona gaudeixi d’aquesta titulació, ja que gairebé el 90% dels alumnes matriculats provenen d’aquesta província, garantint una formació homogènia dels futurs advocats i procuradors de l’àmbit. Per altra banda, aquest pla formatiu manté la col·laboració amb institucions com els Il·lustres Col·legis d’Advocats de Tarragona, Reus i Tortosa, mentre que en aquest nou màster també s’hi sumen els Il·lustres Col·legis de Procuradors de les tres mateixes ciutats. Així, la Universitat Rovira i Virgili continua generant sinergies entre els diferents actors de la societat de la Catalunya Sud, consolidant encara més el seu posicionament territorial com a institució acadèmica de referència.

El nou màster oficial en Advocacia i Procura respon a la nova legislació d’accés a les professions d’advocacia i procura. La nova legislació estableix canvis substancials en la formació universitària habilitadora de manera que els màsters d’advocacia existents fins al curs 2022-23 s’han de substituir pel nou màster universitari en Advocacia i Procura a partir de setembre de 2023.

Aquest màster universitari prepara als estudiants perquè esdevinguin persones clau a l’hora de garantir el dret fonamental a la tutela judicial efectiva als ciutadans i ciutadanes a través de les diferents sortides professionals que ofereix com advocat/da, procurador/a, assessor/a legal o auditor/a jurídic per compte propi o en departaments jurídics d’empreses o d’administracions públiques.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*