29/10/2015

El nombre d’estudiants de màster augmenta d’un 13,4% en el curs 2015-16

Els estudiants que cursen màsters universitaris a la URV en aquest curs són 1.199, superant els 1.057 del curs anterior en un 13,4%, i el 21% d'ells prové de l'estranger. La matrícula de grau s'ha mantingut estable, amb 11.532 estudiants en total. Són dades de l'Informe "La Formació a la URV 2015", presentat al Consell de Govern

Al Consell de Govern, que s’ha reunit en sessió ordinària el dijous, 29 d’octubre al rectorat, s’ha presentat el document: La formació a la URV. Demanda, matrícula i resultats acadèmics 2015. L’informe rendeix comptes de la principal funció de la Universitat, la formació de les persones, i pretén donar suport a responsables acadèmics i òrgans de govern en les seves decisions. Té sis apartats: grau, màster, doctorat, formació permanent, posicionament de la URV en el sistema universitari públic i conclusions. L’Informe evidencia els bons resultats docents de la Universitat.

Les dades del nombre d’estudiants del curs 2015-16 són encara provisionals, ja que encara es formalitzen matrícules. En aquest curs s’imparteixen 49 màsters universitaris, 20 dels quals són interuniversitaris (51 en total del curs anterior). La matrícula total ha estat de 1.199, un 13,4% més que en el curs anterior, que va ser de 1.057. La matrícula de nou accés ha estat de 812 alumnes (778 en el curs passat), amb una taxa de retenció del 66% dels que es van preinscriure. El 21% del total d’estudiants de màster universitari és de fora de l’Estat, d’Amèrica, països de la UE, Àsia, Àfrica i resta d’Europa. 552 persones van completar els estudis de màster en el curs passat, de les quals el 60% són dones.

L’etapa formativa de grau

Per aquest curs 2015-16 es van ofertar 47 graus a 12 facultats i escoles i 2 centres adscrits, i 3.356 persones van escollir en primera opció un ensenyament de la URV, un 3% més que en el curs anterior. El nombre d’estudiants de nou accés, 3.109, s’ha mantingut estable (3.092 en el curs anterior). El total de matriculats en tots els cursos, també: enguany han estat 11.532 (11.574 el curs 2014-15). El retrat del conjunt diu que preferentment es cursen, per aquest ordre, graus de ciències socials i jurídiques, ciències de la salut, enginyeries i arquitectura; ciències, i arts i humanitats. La majoria d’estudiants són dones, en un 59%.

En el curs passat, 635 estudiants van fer pràctiques externes curriculars en empreses i institucions. Quant a la mobilitat, 369 estudiants de la URV van fer estudis a l’estranger, i 404 estudiants de fora van fer una estada acadèmica a la Universitat. La xifra d’estudiants titulats en el curs passat va ser de 2.025, similar a la del curs 2013-14, que va ser de 2.039.   La taxa de rendiment, o de crèdits aprovats respecte dels matriculats va ser del 83%.

professoraclasse2
El nivell formatiu de doctorat

Els 22 estudis de doctorat de tots els àmbits del coneixement van tenir en el curs passat 1.216 estudiants, un 1,2% més que en el curs 2013-14 (1.201). Un 34% d’ells van ser internacionals, provinents d’Amèrica Llatina, Àsia i la UE. El 56% dels estudiants de doctorat són dones. Es van llegir 191 tesis doctorals, pràcticament com el curs anterior (186), per part d’homes en un 53%. El 40% de les tesis les van defensar doctorands internacionals. Un 52% d’elles van obtenir la menció internacional.

La formació permanent

L’any 2015, el Centre de Formació Permanent de la Fundació URV està realitzant 128 activitats (a mes d’octubre). El total d’estudiants matriculats és de 3.597 (la xifra també es provisional), dels quals el 77% són alumnes de programes de formació continuada (103) i el 23% cursen màsters propis (8 programes) i diplomes d’especialització (17). El 57% els alumnes són professionals en actiu i el 63% són dones.

estudiaruniversitat1

Posicionament de la URV

El sistema universitari públic de Catalunya (SUPC) està format per les 7 universitats públiques UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL i URV. Amb relació amb el sistema, les variables de dimensió (matrícula i titulats) situen la URV com a 4ª universitat del país en els estudis de grau i com a 5ª en els de postgrau, amb un pes en el SUPC  d’entre el 8% i el 9%. Els indicadors sintètics utilitzats evidencien els bons resultats de la Universitat, que se situa en 3ª o 4ª posició.

Més informació:

La Formació a la URV 2015

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*