24/05/2021

El programa de doctorat en Ciència i Tecnologia Química, acreditat amb el segell d’excel·lència de l’AQU

L’elevat nivell de la recerca, la qualitat de les tesis doctorals i de les publicacions que se’n deriven, són els principals punts forts que fonamenten l'acreditació

El programa de doctorat en Ciència i Tecnologia Química, en el que participen el Departament de Química Física i Inorgànica (QFI), el de Química Analítica i Química Orgànica (QAQO), i l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), ha rebut l’acreditació amb excel·lència de l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari (AQU) de Catalunya, que ja ha estat confirmada per resolució del Consejo de Universidades. A l’octubre passat es va rebre la visita del Comitè extern d’avaluació que, per les limitacions degudes a la situació de pandèmia, va ser remota, i recentment s’han rebut els informes de l’avaluació.

Entre les dimensions que han fet mereixedor el programa d’aquesta qualificació destaquen l’adequació al programa formatiu del professorat que hi participa dirigint tesis doctorals i la qualitat dels resultats obtinguts. Entre les fortaleses i les bones pràctiques destaquen l’elevat nivell de la recerca, la qualitat de les tesis i de les publicacions que se’n deriven, la implicació del professorat i la satisfacció dels doctorands i doctorandes amb la direcció i seguiment de les seves tesis, l’elevada internacionalització i la bona coordinació.

El programa Ciència i Tecnologia Química, coordinat per Rosa Caballol, és el que més estudiants té a la URV: compta amb 35-40 nous doctorands i doctorandes per curs i uns 160 estudiants matriculats per curs dels diferents estadis de realització de la tesi doctoral als departaments QFI i QAQO i a l’ICIQ. Entre 30 i 40 tesis són defensades cada curs, amb una durada mitjana lleugerament inferior als quatre anys. A més, gairebé la meitat dels estudiants prové de l’estranger i tendeix a l’equilibri de gènere, amb aproximadament un 40% de dones.

L’acreditació amb excel·lència del programa de doctorat completa les prèviament obtingudes també amb excel·lència per als estudis de Grau i Màster de la Facultat de Química.

La resta de programes de doctorat que es van iniciar el curs 2013-2014, en el marc de la profunda reforma d’aquest nivell d’estudis que va representar la regulació del Real Decreto 99/2011, estan actualment en procés d’acreditació per part de l’AQU de Catalunya.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*