29/03/2017

El tabaquisme passiu durant l’embaràs també afecta el desenvolupament cognitiu dels nadons

Investigadores de la URV demostren per primer cop que el tabaquisme passiu altera el desenvolupament cognitiu dels infants de la mateixa manera que ho fa en mares fumadores

El tabaquisme passiu afecta el desenvolupament del nadó de la mateixa manera que l'actiu.
El tabaquisme passiu afecta el desenvolupament del nadó de la mateixa manera que l'actiu.

Els efectes prejudicials que el consum del tabac durant l’embaràs té sobre el desenvolupament dels nens són molt coneguts. Tot i així, de totes les drogues, el tabac és la més àmpliament consumida durant la gestació. Un grup d’investigadores del grup de recerca NUTRISAM-Nutrició i Salut Mental, dels departaments de Psicologia i de Ciències Mèdiques Bàsiques de la URV, han demostrat que aquestes afectacions també es produeixen quan les dones estan exposades passivament al fum del tabac del seu entorn.

L’estudi va incloure 158 mares i els seus fills. Durant l’embaràs, es va registrar, a través de qüestionaris fets cada trimestre, el consum de tabac —tant actiu com passiu—, alcohol i altres drogues. Un cop van néixer els fills, es va fer una avaluació del comportament dels nadons a les 48 hores de vida i un seguiment del desenvolupament cognitiu als 6, 12 i 30 mesos.

A les 48 hores d’haver nascut, els nadons de mares fumadores i de fumadores passives van presentar més tensió muscular, excitabilitat i irritabilitat en comparació dels fills de les mares no fumadores o que havien deixat de fumar al principi de l’embaràs. Aquests signes, segons les investigadores, es poden considerar símptoma d’immaduresa del sistema nerviós central. Als 6, 12 i 30 mesos també es van veure diferències en el desenvolupament cognitiu, ja que els fills de mares fumadores i fumadores passives van mostrar pitjors puntuacions en el desenvolupament del llenguatge. Als 6 i 12 mesos tenien més dificultats en el balboteig, repetició i discriminació de sons, vocalitzacions prelingüístiques, primeres paraules, etc. I als 30 mesos (dos anys i mig) presentaven més dificultats pel que fa al llenguatge expressiu i receptiu.

El tabac és la droga més àmpliament consumida durant la gestació.
El tabac és la droga més àmpliament consumida durant la gestació.

Amb relació a aquests resultats, les investigadores expliquen que, independentment de quin sigui la manera de consumir-lo —activa o passiva—, la nicotina passa al torrent sanguini de la mare, travessa la placenta i afecta directament el sistema nerviós central del fetus, que es desenvolupa durant la gestació. Paral·lelament, el tabaquisme provoca hipertensió arterial en la mare, fet que dificulta el flux sanguini entre la mare i el fetus. Això es tradueix en menys oxigen i menys aliment, cosa que provoca en molts casos el naixement de nadons amb poc pes.

La importància d’aquesta recerca radica, d’una banda, en el fet que a l’hora d’estudiar les relacions entre el consum actiu o passiu de tabac durant la gestació sobre el desenvolupament cognitiu es van tenir en compte moltes variables que també poden estar relacionades, com ara l’ansietat de la mare durant l’embaràs, el tipus de part, el pes al naixement, l’edat gestacional, la psicopatologia del pare i la mare, el vincle, l’exposició passiva del nen al tabac i el nivell socioeconòmic. D’altra banda, els resultats del treball també van posar de manifest que els fills de les mares que deixen de fumar al primer trimestre de gestació tenen les mateixes característiques psicosocials, demogràfiques i cognitives que els nens de mares que no havien fumat mai o que ho havien deixat abans de l’embaràs. Aquesta dada reforça la importància que té deixar de fumar un cop es coneix l’embaràs.

Referència bibliogràfica: Carmen Hernández-Martínez, Núria Voltas, Blanca Ribot, Victoria Arija, Joaquín Escribano, Josefa Canals. “Effects of Prenatal Nicotine Exposure on Infant Language Development: A Cohort Follow Up Study”. Maternal and child health journal. July 2016. DOI: 10.1007/s10995-016-2158-y

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*