18/03/2016

Els estudiants de grau valoren amb un 7,52 de mitjana el procés de matrícula del curs 2015-16

Els resultats de l'enquesta realizada han estat força satisfactoris. De les persones matriculades en un grau l'han contestat 1.941, que han valorat millor el procés d'automatrícula amb una mitjana del 7,52 que en el curs passat, que va ser de 7,02. En més de 3/4 parts de les respostes a les preguntes plantejades, les valoracions han estat de 7 o superiors a 7

Per accedir a alguna de les places disponibles del programa s'ha de tenir entre 16 i 29 anys.

L’enquesta als i les estudiants es fa des del curs 2013-14 i, d’acord amb els resultats de cada any, s’han fet millores en el procés de matriculació. En el curs 2014-15, per evitar dificultats en l’accés a l’automatrícula, es van distribuir els estudiants en franges de 30 minuts, tal com s’ha fet en el curs actual.

Del total d’11.293 persones matriculades en un grau a la URV, han contestat l’enquesta en línia 1.941, que suposa un 17,19% del total, amb un nivell de confiança general del 97,98% i un marge d’error del 2,02%. Constitueix una mostra representativa i vàlida.

Del total dels que han contestat, un 53,53% (1.039) són de nou accés, i un 46,47% (902) s’han matriculat de 2n. a 4art curs. L’enquesta, igual que en el curs passat, ha plantejat sis preguntes demanant una valoració de 0 (pèssim) a 10 (excel·lent); una altra sobre els canvis en el sistema a cita en franges de 30 minuts per l’automatrícula a partir de 2n curs, i s’han rebut comentaris i suggeriments.

Resultats força satisfactoris

De les persones enquestades, el 92,68% utilitzen la web per informar-se sobre l’ automatrícula; el 60, 59% demanda atenció i informació telefònica; el 73,06% fa la demanda per correu electrònic, i un 53,84% ho fa presencialment. Les que utilitzen la web han qualificat la informació rebuda amb una mitjana del 7,36; les que prefereixen el telèfon, amb un 7,38; les que utilitzen el correu electrònic, amb un 7,79; i les que requereixen atenció presencial, amb un 7,52. A la pregunta de valoració sobre el programa informàtic d’automatrícula, la resposta ha estat d’una mitjana de 7,53; i i sobre el sistema de matrícula en general, amb un 7,56. Els resultats, doncs, han estat força satisfactoris, perquè la mitjana general de les 11.425 respostes numèriques obtingudes a les sis preguntes plantejades ha estat de 7,52, amb una desviació estàndard del 2,33.

A la pregunta dels canvis en el sistema d’automatrícula en franges de 30 minuts a partir de 2n curs s’ha rebut 870 respostes, amb una puntuació mitjana de 7,89 (6,93 en el curs passat). Els comentaris negatius sobre el tema s’han reduït a 28 (169 l’any passat). Quant als comentaris generals dels estudiants, que s’analitzen per tenir-los en compte pel curs vinent, han estat de 600 (801 en el curs passat). Del total, 469 han estat negatius i 131 positius.

Com a conclusions, destaca que les mesures ja preses per millorar l’atenció telefònica, el funcionament de la pantalla de pagament del programa d’automatrícula i el sistema de matrícula en franges de 30 minuts han estat efectives. Per al curs vinent 2016-17, les línies de treball per aplicar canvis seran: millorar la ordenació i presentació de la informació a la web d’automatrícula; revisar les ajudes que contenen els diferents apartats del programa d’automatrícula; mantenir el sistema amb l’assignació de franja ales estudiants, i mantenir també l’increment de temps per finalitzar l’automatrícula. L’enquesta la realitza el Servei de Gestió Acadèmica de la URV.

 

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*