Diari digital de la URV -

Els resultats de l’enquesta realizada han estat força satisfactoris. De les persones matriculades en un grau l’han contestat 1.941, que han valorat millor el procés d’automatrícula amb una mitjana del 7,52 que en el curs passat, que va ser de 7,02. En més de 3/4 parts de les respostes a les preguntes plantejades, les valoracions han estat de 7 o superiors a 7