05/04/2019

Els serveis més demandats del CRAI són els espais per treballar en grup i el préstec de portàtils

Els estudiants utilitzen serveis de suport a l'aprenentatge com aquests, a més del servei de consulta i préstec de llibres i documents

Espai de treball en grup al campus Sescelades.

Al llarg d’un dia, segons xifres de la mitjana de l’any 2018, als set CRAI (Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació) de campus i centres de la URV, es van prestar 94 vegades els espais de treball per reunions de grups d’estudiants, la mateixa xifra que l’any anterior; i es van deixar 144 vegades ordinadors portàtils per treballar in situ (l’any anterior van ser 189). Lligat a la Factoria, el préstec d’equipament audiovisual, les 17 màquines de fotografiar o les 25 càmeres de vídeo disponibles, també s’utilitza molt. A la Factoria, professorat i alumnat disposen de programari i d’assessorament tècnic per realitzar vídeos de caràcter docent o sobre treballs de camp, entre altres. Aquestes dades confirmen un ús satisfactori d’aquests serveis de suport a l’aprenentatge, amb xifres d’usuaris que es mantenen pràcticament estables.

A l’Espai d’Aprenentatge de Llengües hi ha recursos disponibles en línia per a l’aprenentatge d’idiomes, i es fa atenció personalitzada als estudiants (amb proves de nivell, ajuda a la preparació d’exàmens, etc). S’organitzen grups de conversa de diferents nivells en anglès, de caràcter gratuït i de 8 participants com a màxim. Es pot formar part de tàndems lingüístics per practicar l’anglès i hi ha tàndems virtuals d’anglès i alemany, amb molt bona acollida. “Però l’aprofitament d’aquest espai per part de l’estudiantat està per sota de les possibilitats que ofereix el servei”, afirma Josepa Rius, cap del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI). Per exemple, els grups de conversa en anglès tenen molt èxit al CRAI del campus Vila- seca, però a la resta de CRAI els estudiants no aprofiten prou aquesta possibilitat. L’any passat, es van fer 292 sessions de conversa en anglès amb 699 assistents. Aquestes xifres superen les del 2017, en què es van dur a terme 171 sessions amb 616 participants. “A poc a poc, anem remuntant i progressivament l’ús que se’n fa es va incrementant”, diu Montse Martínez, tècnica lingüística de l’Espai.

Els punts d’atenció a l’usuari (PAU) proporcionen informació general de la URV al comunitat i a persones de fora. Ubicats també als CRAI, reben moltes consultes principalment dels estudiants: es demana orientació sobre com aconseguir beques, com accedir a la Borsa de Treball, a la Borsa d’Habitatge o al Servei d’Esports. La mitjana de l’any passat va ser de 136 consultes per dia.

Llibres i documents

El servei principal del CRAI és la consulta i el préstec de llibres i documents. Al 2018, la mitjana de préstecs va ser de 603 per dia (l’any anterior, de 720); i van pujar les consultes a la biblioteca digital, que van ser 2.665 (l’any 2017, 2.432). La mitjana de consultes diàries a la web del CRAI també va augmentar: va ser de 3.164 (2.014 en l’any 2017). L’any passat, la mitjana d’usuaris d’accessos diaris als espais del CRAI va ser de 4.213 (l’any 2017, de 4.091). Al 2018 el catàleg del CRAI comptava amb 761.039 documents (l’any anterior, amb 742.774) .

El CRAI organitza cursos de formació de recursos bibliogràfics, de tècniques per aprendre a ceerca la informació; acull l’Aula d’informàtica per a usuaris i atén estudiants de secundària, i els col·lectius Alumni, Iubilo i Amics i Amigues de la URV. Entre moltes altres activitats, en l’apartat de difusió s’hi organitzen i acullen moltes exposicions i centres d’interès, al llarg del curs.

Els CRAI, ubicats al campus Catalunya i a Sescelades (Tarragona), a Medicina i Ciències de la Salut i al campus Bellissens (Reus), a Terres de l’Ebre (Tortosa), al campus Vila-seca i al campus seu Baix Penedès (Coma-ruga, el Vendrell), obren  de 8 h. a 21 h. de dilluns a divendres. Els dissabtes, el CRAI del campus Catalunya i el de Medicina i Ciències de la Salut obren de 9 h. a 21 h i, en època d’exàmens, aquests CRAI estan en servei fins les 12 h de la nit i obren els diumenges de 9 h a 15 h. Teniu la informació detallada de dies d’obertura i horaris aquí.

Al llarg del 2018, al CRAI es van realitzar 798 sessions de suport a la formació amb 10.310 assistents.
Al cor dels campus

“Als CRAI fem moltes més coses que facilitar llibres. Som al cor dels campus, oberts tretze hores cada dia i per això acabem acollint activitats més generals”, diu Josepa Rius, fent referència al repartiment de la Carpeta URV o al Carnet URV entre els estudiants, o integrant la Botiga URV. “Els CRAI també són espais de trobada i de socialització, de relació amb l’entorn”, remarca Rius. Per la Setmana de la Ciència al CRAI Sescelades s’hi van fer tallers científics d’APQUA per a escolars, i el mateix espai va ser punt de donació de sang el passat 14 de febrer, amb una resposta massiva per part de la comunitat universitària.

Montse Olivé, cap de secció de gestió de Serveis als Usuaris, afegeix: “Estem treballant en un nou projecte, el CRAI inclusiu. Estem estudiant les necessitats especials que puguin tenir estudiants de la URV, com els afectats per una discapacitat visual o els que tenen TDAH, i les persones amb discapacitat intel·lectual del curs d’Orientació Professional per a la Inserció Sociolaboral (Inserlab), amb el que col·laborem, per fer-los el CRAI més accessible”.

El CRAI de la URV està acreditat amb el Certificat de Qualitat ISO 9001:2015, i treballa a través de processos unificats que asseguren els mateixos serveis a tota la comunitat universitària. En l’última avaluació realitzada al 2017, el Rànking SECABA de Biblioteques Universitàries Espanyoles situa la URV en la posició n. 8 entre 59 universitats espanyoles i com la segona de Catalunya. Teniu més informació sobre el CRAI aquí.

 

 

Print Friendly, PDF & Email