09/01/2018

Es presenten resultats del projecte de recerca europeu USVReact

La Jornada, Enfortint xarxes universitàries davant de les violències sexuals: experiències i reptes, va aplegar investigadores, professorat i estudiantat

Dues de les investigadores de la URV en el projecte, Barbara Biglia, coordinadora de l'equip català, i Sara Cagliero.

A la jornada “Enfortint xarxes universitàries davant de les violències sexuals: experiències i reptes” es van presentar alguns dels resultats del projecte europeu Universities Supporting Victims of Sexual Violence, USVreact, interessat en construir universitats més conscients i disposades a fer front a les violències sexuals en les seves múltiples cares. Aquest projecte de dos anys de durada acabarà al pròxim febrer. Barbara Biglia, professora de la URV,  ha coordinat l’equip català d’aquest projecte de recerca, en el qual hi participen les investigadores Edurne Jiménez-Pérez, Sara Cagliero i Alba Sáenz, totes del Departament de Pedagogia de la URV.

El projecte europeu, liderat per la Universitat de Brunel (Regne Unit), va comptar, a part de la participació́ de la URV i la UB, amb la implicació de la Universitat de Sussex (Regne Unit), de la Universitat de York (Regne Unit), de la Universitat de País Basc (UPV-EHU), de la Universitat de Torino (Itàlia) i de la Universitat de Panteion (Grècia). Universities Supporting Victims of Sexual Violence (USVSV) ha estat finançat per un programa de la direcció́ general de Justícia de la Comissió́ Europea en suport a les víctimes de violències i crims.

Una cloenda intensa del projecte

Amb representació de persones de diferents universitats catalanes (UAB, UB-URV, UPF i UVic-UCC), la jornada va presentar ponències, debats i pòsters, el dia 1 de desembre al campus Catalunya. A la jornada van participar investigadores, i estudiantat i professorat interessats. La intervenció de Patsili Toledo (UAB) va presentar una crítica feminista al tractament jurídic que s’ha vingut fent de les violències sexuals, així com els límits del sistema d’atenció a Catalunya. Marta Luxán (UPV-EHU) va alertar en la seva ponència del també preocupant estat de la qüestió en l’àmbit universitari, però sobretot de les poques dades disponibles i de les dificultats en el mesurament del fenomen. Al llarg de totes les jornades, es va poder constatar que les violències sexuals tenen una infinitat de manifestacions més o menys explícites que afecten particularment les dones, criatures i persones LGTBI +, també en el context universitari.  Constitueixen una problemàtica estructural molt vinculada a les construccions de gènere (en intersecció amb l’edat, l’ètnia …) i les relacions de poder que d’elles es deriven. En aquest sentit, és un problema complex de difícil mesurament.

Sara Cagliero (URV) va analitzar les polítiques actuals de vuit universitats catalanes, mostrant el llarg camí que queda per recórrer així com els límits de les polítiques actuals centrades bàsicament en els protocols amb enfocaments punitius en molts casos. Aquests són generalment poc coneguts per la comunitat i la seva activació de difícil posada en pràctica. La coordinadora del projecte a Catalunya, Barbara Biglia (URV), va presentar el model de formació implementat en el marc del projecte durant el 2017. Un proposta que, partint d’una anàlisi feminista de les violències sexuals, busca el canvi cultural profund qüestionant la (re) victimització, la individualització de la problemàtica, i el control-càstig com a estratègia per fer front a les violències sexuals.

Els participants van treballar durant la jornada.

Les jornades van continuar a la tarda amb dos debats paral·lels sobre quines estratègies s’han de desenvolupar en àmbit universitari. D’una banda, Jokin Azpiazu (UPV-EHU) va dinamitzar la discussió sobre les potencialitats i límits d’unes polítiques centrades bàsicament en la protocol·lització. De l’altra, Edurne Jiménez Pérez (URV) va facilitar el debat sobre els elements que s’han de tenir en compte a l’hora de planificar i implementar la sensibilització i la formació. Les persones participants es van mostrar obertes a intervenir, opinar i aportar experiències pròpies que van enriquir la sessió. De la mateixa manera, la jornada va comptar amb més de deu pòsters locals i internacionals sobre investigacions i projectes d’intervenció en matèria de violències sexuals, com el projecte Nosctambul @ s (Salut i Comunitat), el programa PUC (Conexus) o el projecte Voices for truth and Dignity (Uvic-UCC).

La trobada va concloure amb una taula rodona a quatre veus, les de les universitats associades al projecte a Catalunya. Barbara Biglia (URV), Marta Luxán (UPV-EHU), Joana Gallego (UAB) i Anna Pérez-Quintana (Uvic-UCC) van posar sobre de la taula els respectius balanços de la situació després del pas del USVreact en els seus centres. Tot i comptar amb alguns avenços, hi ha diversos reptes encara damunt de la taula per acabar amb les violències sexuals en les universitats.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*