11/02/2022

Ester Gavaldà, doctoranda de la URV i adjunta a la direcció de l’ICS: “El mètode científic ens ajuda a millorar com a empresa”

El Pla de doctorats industrials de la Generalitat compleix 10 anys com a via per incrementar la innovació a les empreses i fer-les més competitives. A la URV, s'estan formant 26 persones a través d'aquest programa i 24 més ja han fet la tesi a través d'un projecte d'R+D+i per a institucions i empreses

Ester Gavaldà, adjunta a la direcció d’Atenció Primària de l’ICS a les Terres de l’Ebre.

Una persona dependent amb una malaltia crònica requereix l’atenció periòdica dels professionals sanitaris i dels de l’àmbit social. No obstant això, en molts territoris, els professionals dels dos àmbits no acostumen a compartir la informació dels casos que tracten ni tampoc fan l’abordatge conjunt. Ester Gavaldà era infermera d’atenció primària a Amposta quan l’any 2015 va començar a treballar en un model d’atenció integral que suposava un canvi de cultura per als professionals i compartir la part dels condicionants socials i sanitaris necessaris per visualitzar a través d’un sistema informàtic. Intuïa que aquesta forma de treball beneficiava els usuaris dels serveis socials i del serveis sanitaris però no tenia evidències de fins a quin punt ho feia. La necessitat d’avaluar el nou model va ser l’embrió de la seva tesi doctoral, que forma part del Pla de doctorats industrials de la URV, un programa que resol una necessitat de millora d’una empresa o institució, en aquest cas l’Institut Català de la Salut, a través de la recerca.

Des que va començar el programa de doctorats industrials ara fa deu anys, a la URV ja s’han defensat 24 tesis amb menció de doctorat industrial, i 26 més, com la d’Ester Gavaldà, estan en marxa. L’any 2012 s’iniciava el pla pilot i el 2013 es va fer la primera convocatòria d’aquesta estratègia de la Generalitat amb les universitats per contribuir a la competitivitat i internacionalització de les empreses del territori català, retenir el talent i que els estudiants de doctorat tinguin les eines i les habilitats per desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa.

Per fer-ho possible, els estudiants de doctorat fan el projecte d’investigació sobre la innovació d’un producte o d’un procés estratègic d’una empresa alhora que desenvolupen la seva formació investigadora a la Universitat. A la pràctica, “el mètode científic ens ajuda a avançar com a empresa”, explica Ester Gavaldà, que ara és adjunta a la direcció d’Atenció Primària de l’ICS a les Terres de l’Ebre. De fet, el model d’atenció integral que s’està implementant en aquest territori, i que ella està avaluant a través de la tesi dirigida per les professores Carme Ferrer i Mar Lleixà, no és només un canvi en la manera de treballar, sinó també d’introducció de noves eines que fan més efectiu el nou model: el personal del servei informàtic de l’ICS ha desenvolupat, amb les indicacions de Gavaldà, una interfície per als sistemes informàtics dels Departaments de Salut i d’Acció Social.

Precisament la unió del mètode científic amb l’aplicabilitat i la industrialització és el valor afegit que en destaquen doctorands, investigadors i responsables de les empreses. Així, Niccola Menna, director tècnic de Cromogenia, detallava en una jornada sobre els doctorats industrials de la URV que la seva empresa s’ha valgut de la Universitat per desenvolupar molècules d’origen biològic per donar respostes a un mercat cada vegada més sensible a problemàtiques ambientals, que no només afecten l’usuari final, sinó també als operaris que cada dia manipulen productes tòxics. Aquesta va ser la tesi doctoral de Maite Guillem, dirigida per Marina Galià, del Departament de Química Analítica i Química Orgànica de la URV, que va finalitzar amb la creació d’un nou sistema fixador derivat de fonts renovables per als processos d’estampació de productes tèxtils i de pell sintètica, que ja es troba en fase d’explotació després de patentar-lo.

En aquest programa, la transferència és la clau perquè millora l’eficiència de les empreses, però pel camí el doctorand hi guanya “una formació basada en el mètode científic, l’anàlisi amb rigor i la utilització de la creativitat per resoldre problemes, que és útil en tots els àmbits professionals”, argumenta Josep Ribalta, vicerector de formació doctoral i director de l’Escola de Doctorat de la URV. Això reverteix en el mercat de treball i en les empreses: “L’única manera que tenim de millorar la innovació a les empreses és millorar la formació de la gent que hi està fent recerca i innovació. Per això cal que les empreses coneguin per a què els servirà un doctor”, conclou Galià.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*