19/03/2021

Estudien la relació entre les demències i la composició de la microbiota

La recerca, que es troba en fase de reclutament de pacients, és pionera a Europa i vol provar alternatives terapèutiques basades en la probiòtica per afavorir la simptomatologia dels pacients amb demència

Un grup investigador de de la URV ha iniciat una recerca per determinar la composició de la microbiota en diferents tipus de demències, entre les que s’inclouen la malaltia d’Alzheimer o la demència en la malaltia de Parkinson. L’objectiu de l’estudi és plantejar alternatives terapèutiques basades en la probiòtica que afavoreixin la simptomatologia d’aquestes persones. L’estudi, anomenat DEM-BIOTA, es fa en col·laboració amb els hospitals Verge de la Cinta de Tortosa, Santa Tecla de Tarragona i Institut Pere Mata de Reus i està finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. La recerca es troba ara en fase de reclutament de pacients sans d’entre 60 i 85 anys i també persones amb demències en la mateixa franja d’edat.

El treball, coordinat per Margarita Torrente, investigadora del grup de recerca Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental (TecnaTox) de la URV, farà una avaluació neuropsicològica, neuropsiquiàtrica i funcional complerta i recollirà informació addicional i mostres dels pacients per a l’anàlisi de la seva microbiota intestinal. Això permetrà, per primera vegada a Europa, establir la composició de la microbiota intestinal de diferents pacients de demències en la regió mediterrània, facilitant la recerca de noves teràpies per al tractament d’aquest tipus de malalts obtenint mostres de manera no invasiva gràcies a les metodologies actuals.

La investigadora Margarita Torrente, que encapçala la recerca, amb el doctorand David Mateo.

En base a estudis previs publicats als Estats Units i al Japó, l’equip de DEM-BIOTA provarà l’eficàcia d’un compost probiòtic en el tractament dels símptomes cognitius de malalts d’Alzheimer, i també es valorarà la seva eficàcia en la millora del seu estat emocional i la seva independència funcional. Aquesta nova teràpia podria ajudar a millorar la qualitat de vida d’aquests pacients, obriria la porta a noves aproximacions en el tractament de malalties a través de la modulació de la microbiota, permetria avançar en el coneixement de l’etiologia de les demències.

La microbiota agrupa el conjunt de bacteris i altres microorganismes que conviuen en el cos humà, i en els darrers anys ha generat un gran interès en la comunitat científica pel seu possible paper en l’etiologia de diferents malalties. En la seva anàlisi s’utilitzaran mètodes moleculars d’avantguarda, amb una aproximació metagenòmica que permetrà aconseguir una descripció molt més acurada que amb les tècniques clàssiques.

La importància de la microbiota en el bon funcionament de l’organisme és un nou camp d’estudi en constant creixement. En aquest sentit, recerques amb animals suggereixen els possibles efectes beneficiosos dels probiòtics -suplements alimentaris que contenen microorganismes vius- en el manteniment de l’equilibri de la microbiota intestinal.

Print Friendly, PDF & Email