Diari digital de la URV -

Entre les principals conclusions que es desprenen de l’informe “L’impacte a les empreses catalanes de les ajudes públiques a l’R+D”, que es presenta aquest dijous i que ha analitzat una mostra de 3.410 empreses catalanes, es destaca que les empreses beneficiàries d’ajudes públiques d’R+D -subvencions, préstecs o desgravacions fiscals- tenen, en general, una mida considerable, elevades taxes de creixement, inverteixen en recerca i desenvolupament i són eficients en el moment d’ innovar

Un estudi constata que les empreses joves han d’assumir més càrregues a l’hora d’innovar respecte de les que ja tenen una trajectòria al mercat. La investigació l’han encapçalat Agustí Segarra i Mercedes Teruel, del Departament d’Economia de la URV. Tot i això, aquelles empreses joves que innoven i aconsegueixen sobreviure tripliquen el creixement en comparació de les que tenen més de trenta anys. Els resultats de la recerca obren una reflexió sobre la necessitat d’un canvi en les polítiques públiques i financeres que tenen com a objectiu fomentar l’R+D i la innovació