01/06/2016

Les empreses joves que innoven amb èxit creixen tres vegades més que les consolidades

Un estudi constata que les empreses joves han d’assumir més càrregues a l’hora d’innovar respecte de les que ja tenen una trajectòria al mercat. La investigació l’han encapçalat Agustí Segarra i Mercedes Teruel, del Departament d’Economia de la URV. Tot i això, aquelles empreses joves que innoven i aconsegueixen sobreviure tripliquen el creixement en comparació de les que tenen més de trenta anys. Els resultats de la recerca obren una reflexió sobre la necessitat d’un canvi en les polítiques públiques i financeres que tenen com a objectiu fomentar l’R+D i la innovació

L’Estat espanyol inverteix un 1,44% del PIB en innovació. La dada, molt per sota de la mitjana respecte del conjunt d’Europa, situa el país en la quarta posició per la cua de tot el continent. Aquest panorama el pateixen especialment les empreses joves, i així ho demostra un estudi elaborat per Agustí Segarra i Mercedes Teruel, del Departament d’Economia de la URV, juntament amb Alex Coad, de l’Institut de Prospectiva Tecnològica de la Comissió Europea. Els investigadors van analitzar les dades corresponents al període 2004-2012 d’unes 12.000 empreses recollides a l’Enquesta sobre innovació a les empreses, que elabora l’Institut Nacional d’Estadística.

Fins ara, molts estudis havien exposat la relació que hi ha entre la innovació i la mida de les empreses, però no havien tingut en compte l’edat. L’objectiu d’aquesta recerca va ser explorar la relació entre l’R+D tenint en compte l’edat de les empreses en termes de vendes, productivitat i ocupació.

El treball demostra com la generació de coneixement a través de l’R+D i la innovació està estretament relacionada amb l’edat de la empresa innovadora. Els resultats van mostrar com les empreses joves (de menys deu anys) són les que assumeixen més riscos quan inverteixen en R+D. Aquestes companyies, precisament per la curta trajectòria al mercat, necessiten invertir més en R+D, però tenen un entorn advers: pocs recursos, falta de suport de la banca i unes polítiques públiques de foment de l’R+D poc desenvolupades.

De la seva banda, les empreses madures (de més de trenta anys) no tenen tanta necessitat d’innovar perquè han assolit una quota de mercat, estan més assentades, tenen més experiència i també més recursos propis que no han d’anar a buscar a fora, de manera que quan inverteixen en R+D no assumeixen tants riscos.

Mercedes Teruel i Agustí Segarra.
Mercedes Teruel i Agustí Segarra.
Superar el risc, garantia d’èxit

L’estudi ha constatat, però, que aquelles empreses joves que innoven i aconsegueixen sobreviure tenen un ritme i una capacitat de creixement molt més elevats que aquelles que fa més anys que són al mercat. “Hem observat que les empreses joves tenen més probabilitat d’aconseguir un alt creixement, però també de patir un decreixement més accentuat”, explica Mercedes Teruel. En termes de vendes, per exemple, les empreses joves que innoven de arriben a  una taxa de creixement mitjana del 36,5% anual, una xifra molt més alta que la de les empreses madures, que és d’un 11,75%.

Part d’aquests riscos s’expliquen pel fet que, segons l’estudi, les empreses joves innoven sobretot traient productes nous al mercat (ho van fer un 61,5% de les companyies estudiades), la qual cosa comporta que la probabilitat de riscos sigui més gran. Si bé les empreses de més de 30 anys també tenen un percentatge de producte nou (un 8,1% de la mostra de l’estudi), el fet d’estar més establertes i disposar d’una cartera de clients més àmplia fa que es pugui compensar una fallida d’aquest producte nou.

L’estudi també apunta que la mitjana de les empreses joves que inverteixen en R+D acceleren la creació d’ocupació i la productivitat. Per contra, s’ha observat un decreixement en termes de vendes.

Com a conclusió, els investigadors aposten per un canvi en les polítiques econòmiques i institucionals que garanteixin més estabilitat per a aquest sector empresarial. “Les empreses joves innovadores o amb potencial innovador inverteixen molt en R+D, però necessiten un entorn financer i institucional que redueixi el risc que assumeixen”, afirma Agustí Segarra.

Referència bibliogràfica: Coad, A, Segarra, A, Teruel, M. “Innovation and firm growth: does firm age play a role?” Research Policy 2016 March, 387-400. 10.1016/j.respol.2015.10.015

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*