Diari digital de la URV -

Està format per mostres humanes de diferents necròpolis de Tarragona del període romà i visigòtic d’entre els segles III i VII dC. De les 500 mostres seleccionades i processades, 76 ja estan disponibles per a la comunitat científica internacional, el que permetrà, entre d’altres coses, l’estudi de l’evolució de diferents malalties i de la diversitat genètica de les poblacions.