Diari digital de la URV -

En el marc del programa Erasmus+, la segona edició de la International Staff Training Week acull personal provinent de diverses institucions de dotze països, del 20 al 23 de juny al campus Catalunya. L’organitza el Centre Internacional de la URV, amb experiència en plans estratègics d’internacionalització