13/07/2023

La URV presenta una col·lecció de guies sobre intel·ligència artificial i educació

Les guies tenen un enfocament pràctic i ofereixen suport a la comunitat universitària per comprendre l'impacte de la intel·ligència artificial. Són d'ajuda tant per als docents com els estudiants per incorporar la IA de manera crítica i reflexiva

La intel·ligència artificial a l'educació universitària.

Amb la creixent presència de la intel·ligència artificial (IA) en diverses àrees de la societat, és essencial que els docents i estudiants estiguin preparats per afrontar aquest nou paradigma. El Servei de Recursos Educatius i el CRAI de la Universitat han elaborat una col·lecció de guies que neix amb l’objectiu d’ajudar a la comunitat universitària a entendre l’impacte que la IA pot tenir en els processos d’ensenyament-aprenentatge.

També ofereixen orientació pràctica tant per al professorat com per als estudiants, mostrant-los els primers passos per introduir la IA en les seves tasques docents i com fer servir aquesta tecnologia per millorar el seu aprenentatge. 

Guies de la IA un recurs a docents i estudiants

La col·lecció consta inicialment de quatre guies, les quals es preveu que es vagin ampliant i actualitzant per adaptar-se a la contínua evolució d’aquesta tecnologia. 

La primera guia, “Introducció a la IA. Aplicacions bàsiques”, aborda els conceptes fonamentals de la IA, les seves aplicacions en diferents àmbits i els beneficis i riscos ètics associats. 

La segona, “Guia tècnica de ChatGPT”, ofereix una visió detallada de l’ús i les estratègies per interactuar amb el ChatGPT, una eina basada en IA, per aprofitar al màxim les seves funcionalitats, ja que és fonamental controlar la tecnologia per poder aplicar-la.  

La tercera guia, “IA i docència. Una guia pel professorat URV”, es divideix en quatre apartats. El primer provoca la reflexió sobre les implicacions de la IA en el currículum, què ensenyem. El segon, mostra com pot ajudar al professorat en les seves tasques. El tercer inicia al professorat en com introduir-la en les activitats d’aprenentatge que es proposen els estudiants. El quart apartat, finalment, analitza l’impacte de la IA en l’avaluació, com hem d’adaptar els sistemes d’avaluació. 

La quarta guia, “IA i aprenentatge. Una guia per l’estudiant URV”, està dirigida als estudiants i ofereix pautes per fer un ús adequat de la IA en les activitats d’aprenentatge i una sèrie de consells en el seu ús per millorar el seu aprenentatge, destacant la importància de mantenir una perspectiva crítica. 

Les guies estan disponibles en línia a través dels següents enllaços: 

  1. Introducció a la IA. Aplicacions bàsiques
  2. Guia tècnica de ChatGPT
  3. IA i docència. Una guia pel professorat URV
  4. IA i aprenentatge. Una guia per l’estudiant URV

Amb aquestes guies el Servei de Recursos Educatius i la Factoria del CRAI, ofereixen un recurs a docents i estudiants per iniciar la necessària adaptació dels processos d’ensenyança-aprenentatge que ens imposa aquesta tecnologia disruptiva .

La intel·ligència artificial a l’educació universitària
Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*