10/07/2017

Identifiquen el paper de la proteïna survivina en l’expansió patològica del teixit adipós

Investigadors de l’IISPV i del CIBERDEM destaquen que els nivells de survivina són més alts en individus obesos i han comprovat que la proteïna s’expressa principalment en les cèl·lules progenitores dels adipòcits

L'equip d'investigadors de l'Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i del CIBERDEM, liderats per Joan Josep Vendrell i Sonia Fernández-Veledo (a l'esquerra)

Investigadors de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i del CIBERDEM, liderats per Joan Josep Vendrell i Sònia Fernández-Veledo, han publicat a la revista Cell Death & Disease un estudi en el qual identifiquen, per primera vegada, el paper de la survivina, una proteïna clàssicament relacionada amb el progrés del càncer, en l’expansió patològica del teixit adipós.

El teixit adipós té un paper central en el desequilibri metabòlic relacionat amb l’obesitat a través de la producció desregulada de citoquines i adipoquines. A més del risc associat a les malalties cardiovasculars i diabetis, l’obesitat també és un risc important per al desenvolupament del càncer. Les cèl·lules mare humanes derivades del teixit adipós (hASCs, de l’anglès adipose-derived mesenchymal stem cells), juguen un paper fisiològic important en la renovació tissular, però també són determinants en el desenvolupament patològic de l’obesitat i càncer associats. No obstant això, els mecanismes subjacents a les alteracions induïdes per aquestes hASCs en el càncer segueixen sent desconeguts.

En aquest treball s’ha investigat per primera vegada l’impacte de l’obesitat en l’expressió i els nivells circulants de survivina, una proteïna anti-apoptòtica (que inhibeix la mort cel·lular) i un biomarcador diagnòstic de l’aparició de tumors i la seva recurrència.

Per realitzar l’estudi s’ha emprat una cohort transversal de 111 individus classificats pel seu índex de massa corporal, on s’ha detectat que els nivells circulants de survivina i l’expressió gènica en el teixit adipós subcutani són significativament més grans en els pacients obesos. En aquest estudi també hi han participat els investigadores Wilfredo Oliva Oliveira i Francisco Tinahones del CIBER de Fisiopatologia de l’Obesitat i Nutrició (CIBEROBN).

Dins del teixit adipós, s’ha comprovat que aquesta proteïna s’expressa principalment en las cèl·lules progenitores dels adipòcits, les hASCs. L’anàlisi de l’expressió de survivina en hASCs va revelar una regulació complexa, incloent modificacions epigenètiques i d’estabilitat proteica.

Resistència a l’apoptosi en els precursores dels adipòcits

“Tot i que històricament s’ha considerat que existeix un ambient pro-apoptòtic (procliu a la mort cel·lular) en el teixit adipós dels individues obesos, que seria clau pel desenvolupament de l’estat pro-inflamatori d’aquests pacients, és evident que l’expansió d’aquest teixit adipós no està inhibida en un context obesgènic. De fet, en estadis avançats de l’obesitat se sap que existeix un fenomen d’hiperplasia (augment del número d’adipòcits)”, constata Fernández-Veledo.

Estudis previs d’aquest grup d’investigadors havien demostrat que l’obesitat promou el nínxol de cèl·lules precursores dels adipòcits al augmentar la capacitat de proliferació de les hASCs. “Amb aquest nou estudi revelem també que les hASCs dels pacients obesos són més resistents a estímuls apoptòtics propis de l’obesitat como la leptina i la hipòxia, i que aquesta protecció davant la mort cel·lular ve determinada pels nivells elevats de survivina que presenten les hASCs dels obesos”, explica la investigadora.

Col·lectivament, aquests resultats identifiquen nous mecanismes que regulen l’expansió del teixit adipós en l’obesitat mitjançant la promoció del nínxol de precursors dels adipocits (hASC) que també són resistents a la mort cel·lular.

D’aquesta manera, la survivina es mostra como un nou element que pot jugar un paper clau en la comunicació entre el teixit adipós i les cèl·lules tumorals. Així, la survivina podria resultar una diana terapèutica efectiva en el tractament, tant de l’obesitat como del càncer.

Referència bilbiogràfica: Miriam Ejarque, Victòria Ceperuelo-Mallafré, Carolina Serena, Gisela Pachón, Yaiza Núñez-Álvarez, Margarida Terrón-Puig, Enrique Calvo, Catalina Núñez-Roa, Wilfredo Oliva-Olivera, Francisco J Tinahones, Miguel Angel Peinado, Joan Vendrell i Sonia Fernández-Veledo. “Survivin, a key player in cancer progresión, increases in Obesity and Protects adipose tissue stem cells from apoptosis”. Cell Death and Disease (2017) 8, e2802; DOI: 10.1038/cddis.2017.209

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*