23/02/2022

Identifiquen biomarcadors associats a la covid-19 greu a partir del sèrum dels pacients

Un equip investigador de la URV, l’IISPV i de l’Hospital Joan XXIII identifica canvis significatius en les concentracions relatives a determinats compostos en el sèrum de pacients crítics en relació a altres pacients que no han desenvolupat la malaltia o que l’han desenvolupat de forma molt lleu

El grup de recerca d’Infecció i Immunitat (INIM) de la Universitat Rovira i Virgili, l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili i de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona -que formen part del CIBERInfec- ha determinat el perfil proteòmic, metabolòmic i lipidòmic del sèrum de pacients amb covid-19 amb diferents graus de severitat: asimptomàtics o lleus, severs i crítics.

Els resultats d’aquest treball identifiquen canvis significatius en les concentracions relatives de determinats compostos en el sèrum de pacients crítics en relació a altres pacients que no han desenvolupat la malaltia o que l’han desenvolupat de forma molt lleu. Els resultats obtinguts de l’anàlisi multi-òmic ajuden a aprofundir en el coneixement de la fisiopatologia de la infecció per SARS-CoV-2 i determinar les vies metabòliques implicades en la severitat de la covid-19. Permeten proposar un nou panell predictiu d’evolució de malaltia.

 En aquest treball hi han participat professionals i pacients de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona,  l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron i de l’Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. S’han estudiat 273 pacients infectats per SARS-CoV-2 reclutats durant la primera onada de la pandèmia, març-abril de 2020, en els tres hospitals, agrupats per la gravetat de la malaltia segons els criteris d’inclusió mèdica en asimptomàtics-lleus, greus o crítics.

Mitjançant l’anàlisi multi-òmic s’han identificat 65 proteïnes, 34 metabòlits i 28 lípids amb concentracions relatives augmentades o disminuïdes en el sèrum dels pacients que es relacionen amb la severitat de covid-19.

Imatge de part de l’equip investigador: Francesc Vidal, Laia Reverté i Anna Rull.

Concretament, en el moment d’infecció per SARS-Cov-2, s’ha trobat un perfil clarament diferenciat entre el pacient que gairebé no tindrà evolució de la malaltia front a aquell pacients que desenvoluparà covid crític.  Les noves molècules identificades en aquest treball es troben  relacionades amb rutes metabòliques  específiques de les cascades del complement i de la coagulació, l’activació plaquetar, l’adhesió cel·lular, la inflamació aguda,  la producció d’energia, el catabolisme d’aminoàcids i el transport de lípids.

Aquestes vies metabòliques estarien directament relacionades amb la severitat de la malaltia i  permeten proposar un nou panell predictiu d’evolució de malaltia.  S’ha identificat que canvis en la concentració relativa de les proteïnes Fetuin-A  (AHSG) i inhibidor de inter-α-tripsina (ITIH3), de l’àcid glutàmic (GA) i de l’espècie lípidica ChoE (18:0), permeten diferenciar a nivell clínic, amb un nivell de precisió molt acurat, el pacient covid-19 lleu del pacient covid-19 crític. L’estudi s’ha fet al Centre de Ciències Òmiques (COS), una unitat mixta URV-Eurecat.

L’estudi forma part del projecte COVIDOMICS centrat en la identificació de factors de risc associats a la gravetat de la covid-19 i finançat per la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut del Departament de Salut de la Generalitat.

Referència: Reverté L, et alt; COVIDOMICS Study Group. “Fetuin-A, inter-α-trypsin inhibitor, glutamic acid and ChoE (18:0) are key biomarkers in a panel distinguishing mild from critical coronavirus disease 2019 outcomes”. Clin Transl Med. 2022 Jan;12(1):e704. doi: 10.1002/ctm2.704. PMID: 35075803; PMCID: PMC8787095.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*