26/06/2017

La Facultat d’Economia i Empresa, primer centre públic universitari català que obté el certificat de qualitat

El centre ha rebut el segell de qualitat, que dóna AQU Catalunya

La Facultat d’Economia i Empresa (FEE) de la URV ha estat el primer centre universitari públic de Catalunya que ha obtingut la certificació de qualitat del SIGQ, Sistema Intern de Garantia de Qualitat, que té implantat. Ha rebut el segell de qualitat corresponent a la certificació del sistema, que afecta tots els processos que es fan al centre per assegurar la millora contínua de la formació que s’ofereix als estudiants, d’acord amb les directrius de l’Espai Europeu de l’Educació Superior. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Català, AQU Catalunya, és la responsable de certificar-lo.

Els processos clau que segueix el SIGQ, a més dels processos estratègics i de suport, són: l’accés, admissió i matrícula de l’estudiant; el desenvolupament de l’ensenyament, la gestió de la mobilitat de l’estudiant; la gestió de les pràctiques externes curriculars i l’orientació a l’estudiant i la gestió del Treball de Fi de Grau / Treball Fi de Màster. La marxa de cada procés es mesura a través d’indicadors.

L’avaluació del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat abasta sis dimensions obligatòries: disseny, revisió i millora dels programes formatius; sistemes de suport a l’aprenentatge i de suport  als estudiants; personal acadèmic; recursos materials i serveis; informació pública; i revisió i millora del SIGCQ.

El compromís de qualitat de la FEE es basa en oferir una formació d’excel·lència en els àmbits de l’economia i l’empresa, sempre amb la voluntat de ser una organització oberta, flexible, eficient i eficaç al servei dels usuaris i del territori. Els objectius concrets que s’estableixen per assolir aquest compromís són:

  • Proporcionar una formació dirigida cap a l’excel·lència tant a nivell nacional com internacional, garantint una oferta acadèmica d’acord a les necessitats i expectatives dels estudiants, així com de la societat i el territori.
  • Facilitar la trajectòria acadèmica de l’estudiant vetllant per la permanent millora de les instal·lacions i els serveis del centre i considerant aquesta trajectòria com un procés integral de la formació del futur professional dins del marc de la responsabilitat social.
  • Afavorir la internacionalització del centre, tant en la capacitat d’atracció dels ensenyaments de la FEE, com en la promoció de la mobilitat acadèmica, en formació i en pràctiques dels estudiants de la FEE.
  • Garantir la qualitat de les pràctiques externes com a instrument que facilita la inserció laboral de l’estudiant i millora la interrelació entre universitat i empresa.
  • Fomentar la visibilitat de la Facultat per tal de posicionar-la a nivell territorial així com a nivell internacional a través de la divulgació del coneixement, la transferència realitzada i les activitats de formació.
  • Promoure els vincles de la Facultat amb els centres de secundària per tal de captar talent i fomentar l’estudi de l’economia i l’empresa entre els joves del nostre territori.
  • Assegurar que la Política de Qualitat del centre és coneguda per tots els grups d’interès i es troba a disposició de tots ells.
  • Garantir que els processos que formen el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat del centre es revisen periòdicament, es mantenen efectius i s’adapten a les necessitats específiques de cada moment.

Des de 2007, per a la implantació de noves titulacions de grau, màster i doctorat, s’exigeix que els centres universitaris comptin amb un Sistema Intern de Garantia de Qualitat (SIGQ), d’acord amb les directrius de l’Espai Europeu de l’Educació Superior. La Facultat d’Economia i Empresa va formar part d’un programa pilot de SIGQ que es va dur a terme en el marc del Sistema Universitari Català (SUC). La certificació es renova cada cinc anys.

L’obtenció de la certificació de la implantació del SIGQ és un dels requisits establerts per a la creació, reconeixement, autorització i acreditació d’universitats i centres universitaris, per a l’obtenció de l’acreditació institucional. És el primer pas cap als centres autoacreditats, l’escenari de futur més adient pel que fa a la garantia de la qualitat en l’àmbit de l’educació superior, i que equipararia Catalunya amb països que disposen de les pràctiques més avançades en aquest àmbit.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*