27/11/2020

La inserció laboral universitària es recupera i s’aproxima al nivell de 2008 però la COVID-19 es converteix en una amenaça

Els títols de Màster s’han consolidat com a una opció formativa que permet millorar les condicions laborals dels titulats

Edició de 2019 del Fòrum d'Ocupació Universitària al campus Sescelades.

Any rere any, fins a març d’aquest 2020, la taxa d’ocupació dels graduats per la URV ha anat recuperant-se fins arribar a nivells propers als previs a la crisi de 2008, si bé les condicions laborals i salarials han millorat a un ritme inferior. No obstant això, la crisi causada per la COVID-19 torna a afectar el mercat de treball, també a les ocupacions dels treballadors i treballadores amb nivells educatius elevats, i el col·lectiu dels joves està afectat de manera diferencial si es té en compte l’efecte de la crisi anterior. Aquestes són algunes de les conclusions de l’Informe sobre l’estat de l’ocupabilitat a la URV que Ferran Mañé, adjunt per a l’Ocupabilitat, ha presentat al Claustre d’aquest 27 de novembre.

L’activitat es manté, però l’atur incrementa i l’ocupació baixa, per això Mañé apunta que “caldria pensar en mecanismes per donar suport als graduats i graduades”, ja que considera que la crisi actual és inicialment conjuntural, “però cal estar atents als efectes cicatriu que perduren en el temps”. De fet, la Universitat ja ha posat en marxa algunes iniciatives que poden incidir en l’ocupabilitat, com ara formació per a l’ocupabilitat en tots els graus i millores a la borsa de treball.

La COVID-19, doncs, amenaça la recuperació de l’ocupabilitat dels graduats universitaris que ha tingut lloc els darrers anys. La comparativa entre les dades de 2008 i les corresponents al 2020 fins al mes de març permet apreciar que hi ha una bona i ràpida inserció laboral: la taxa d’ocupació era del 87% tot just abans de la pandèmia, mantenint la tendència positiva dels anys anteriors i apropant-se al 94% del 2008. No obstant, les condicions laborals i salarials no s’han recuperat al mateix ritme. Per exemple, la proporció de contractes a temps parcial és més elevada al 2020 (24%) que al 2008 (13%) i els contractes fixes eren majoritaris entre els graduats al 2008 (62%) però per sota de la meitat al 2020 (48%).

El mateix informe, elaborat amb dades extretes del “Qüestionari per al seguiment de la inserció laboral dels graduats universitaris” fet des de l’AQU, apunta que els títols de màster s’han consolidat com a una opció formativa que el mercat de treball valora i permet als titulats accedir a una millora en les condicions laborals. De fet, la taxa d’ocupació, la proporció de contractes fixes i el desenvolupament de funcions universitàries són superiors en els postgraduats respecte dels graduats i incrementen lleugerament al 2020 respecte del 2017.

Les dades sobre els doctorats confirmen que “com més nivell educatiu, millor és la situació laboral”, apunta Mañé, amb una taxa d’ocupació superior als graduats (87% d’ocupació dels graduats i 95% dels doctors) i amb ingressos mitjos elevats majors que els graduats i titulats de màster, del 94%. No obstant això, encara hi ha poca presència de doctors i doctores en l’àmbit de l’empresa privada, amb una proporció del 74% treballant a l’àmbit públic i del 26%, al privat.

Informe de la URV Solidària

A més de l’informe d’ocupabilitat, al Claustre s’hi ha presentat l’Informe de la URV Solidària. El tècnic de la unitat, Joan Fuster, ha detallat que estan treballant per convertir el postgrau i màster de Cooperació, desenvolupament i innovació social a virtual. Fins ara, s’han format 300 persones. A més a més, aquest curs l’Oficina de Compromís Social ha assumit la gestió del programa de Voluntariat, i ja s’han fet 36 crides amb 10 entitats i hi han participat o estan fent-ho 60 persones de la comunitat URV.

Aquest any també s’ha posat en funcionament el Protocol d’acompanyament social extraordinari per causes d’especial vulnerabilitat o d’emergència humanitària de l’estudiantat de la URV, s’ha impulsat el projecte SustainComp (Labdoo), a través del qual es van sanejar i repartir 50 ordinadors durant el confinament, i s’ha consolidat la Xarxa de Cooperació al Desenvolupament del Sud de Catalunya, que es coordina des de la URV.

D’altra banda, s’han aprovat els indicadors de seguiment i avaluació per a la Visió Internacional 2025 que es va aprovar al darrer Claustre; el Reglament de la Comissió d’Ètica de la URV i la designació dels membres de la Comissió d’Ètica, i s’ha informat sobre l’estat de la reforma de l’Estatut, que es troba en fase d’elaboració de l’Avantprojecte per la Ponència, i s’ha aprovat la designació dels membres de la Comissió de reforma.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*