12/03/2020

La investigadora Noelia Ramírez obté una beca per analitzar els efectes del fum de tabac residual

Aquest ajut, atorgat per “La Caixa”, es destinarà a estudiar durant dos anys les possibles desigualtats socials en nens i nenes en l’exposició als contaminants atmosfèrics

Els efectes nocius provocats pel tabac van més enllà de la inhalació passiva o activa del fum. Els compostos tòxics derivats del tabac són contaminants ubicus, és a dir, es troben a tot arreu, i es coneixen com a fum de tabac residual. Comprovar si existeixen desigualtats socials entre infants menors de cinc anys en relació a l’exposició d’aquests compostos és un dels principals objectius del projecte ECHOES, encapçalat per la investigadora Noelia Ramírez, que ha rebut una de les beques de Recerca Social que atorga la Fundació “la Caixa” per continuar durant dos anys amb el seu estudi. Aquest ajut, dotat amb 98.000 euros, també permetrà esbrinar si l’exposició al fum de tabac residual pot implicar alteracions metabòliques o epigenètiques que puguin influir en el desenvolupament de malalties cròniques en un futur.

“La olor característica que notem quan entrem al cotxe o a la casa d’alguna persona fumadora és el que anomenem fum de tabac residual, que correspon a gasos i partícules procedents del fum de tabac que s’acumulen durant llargs períodes de temps a la roba, parets o cortines de la llar”, explica Noelia Ramírez, qui investiga al Departament d’Enginyeria Electrònica de la Universitat Rovira i Virgili, al grup de recerca MIL@b, de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i al CIBERDEM. “El fum de tabac residual, a més d’acumular-se, també experimenta una sèrie de reaccions i forma nous components, de manera que aquesta composició no és la mateixa que la del fum del tabac”, afegeix. “Així com la nicotina té diversos efectes nocius sobre la salut, però no és cancerígena de per sí, en presència de contaminants atmosfèrics aquest component reacciona formant nitrosamines específiques del tabac, que sí que són cancerígenes”, explica. L’estudi ECHOES se centra especialment en estudiar aquests efectes sobre els infants menors de cinc anys, que són el grup de població més sensible al fum de tabac residual.

Durant els dos anys que durarà la recerca, es preveu recollir unes 200 mostres de pols de llars on viuen nens i nenes menors de cinc anys, així com de vehicles i d’escoles, per tal de comprovar quin és el nivell d’exposició a aquests contaminants. També es recolliran mostres d’orina per analitzar els marcadors d’exposició als components del tabac i intentar esbrinar si els nens i nenes pateixen alteracions específiques del metabolisme degut a aquesta exposició, que puguin derivar en el desenvolupament de malalties en el futur. Les mostres recollides s’analitzaran aplicant tècniques avançades de cromatografia i espectrometria de masses.

L’equip investigador està format per membres del grup NUTRISAM de la URV i de l’IISPV, de la Unitat de Control del Tabac de l’Institut Català d’Oncologia i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a través de la sotsdirecció de Promoció i Salut i del Servei de Prevenció i Control del Tabaquisme.

Com a objectiu final, l’estudi ECHOES pretén trobar prou evidències per poder donar suport a les polítiques de salut pública que protegeixin els menors de l’exposició al tabac i per conscienciar la societat mitjançant la divulgació dels resultats d’aquesta recerca.

La beca Recerca Social de la Fundació “la Caixa” té per objectiu donar suport a projectes de recerca social que destaquin per la seva excel·lència i que es fonamentin en dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un enfocament original i innovador, informació robusta i sòlida per comprendre en profunditat els reptes socials actuals i futurs.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*